Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Bilgisayar hayatın teknolojik alanlarında daha kolay veri elde etmek ve onu uygulamaya koymak için üretilmiş teknolojik ürünlerin başında gelir. Kullanımı tamamen bireye bırakılmış aynı zamanda öznel bağlayıcılığı olan bir alettir.

Bilgisayar çağı diye adlandırdığımız teknolojik bir devrin içindeyiz ve bunu kullanmamak bizi bazı bilgilerden uzak tutabilir. Günümüzde artık her bilgiye sınırsızca ve kısaca bu aletler sayesinde ulaşabiliyoruz. O halde biz “bilgisayarı kesinlikle çocuklarınıza kullandırmayın” diyerek bu teknolojik aleti yerden yere vuracak bir tutumu desteklemiyoruz. Bu noktada bilgisayarın bilgiye yardımcı olmasıyla beraber eğlence alanına da katkı yaptığı doğru bir tespit olur.

Bu eğlence alanı oyunlar ve internette gezinme olarak sınıflandırabilir. Geniş çaplı bir dünyaya bizi çıkaran bilgisayar oyunları ve internet gerçekten doğru kullanılırsa eğlenirken bile öğrenmeyi sağlayabilir. Biz bu konu hakkında bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları başlıklarını inceleyeceğiz.

Bilgisayar Oyunlarının Yararları

Bilgisayar oyunları çoğu zaman bir problemi çözme ve ona göre oyuncuyu yönlendirme eğilimine sahiptir. Oyunların bize vermiş olduğu görevler bunu oynayan kişilerin bilinçaltına görev sorumluluğu aşılamakta önemli bir yere sahiptir. İlk, orta ve lise öğrenimi gören çocuklarımız için bambaşka bir dünya sunduğu için bunu ciddiye alacak derecede oyunları düşünürler. Bu oyunların mekânsal kavramları bir arada tutma çeşitli görseller ile desteklenmesi, oyunun oynarken yaptığımız parmak hareketleri, el hareketleri, gözlemler ve düşünceler çocukların koordinasyon kabiliyetini de geliştirir.

Bir diğer madde oyunlarda yer alan planlama, bir yeri yönetme, herhangi bir noktadan yapılan ticari kullanımlar çocukların ileriye yönelik planlarını görmemizde bize yardımcı olur. Çünkü çocuklar kendi iç dünyalarında ne yapmak isterlerse onu dış dünyalarında buldukları araç ve gereçlerle yansıtırlar. Burada kesinlikle bir çocuk bilgisayar oynuyor diye bilgisayar ile ilgili meslekler seçecek anlamına gelmemeli. Ayrıca bu gibi birçok değişken unsurun oyunlarda yer alması kişileri esnek bir yapıya yöneltmeye yardımcı olur. Sorunlar karşısında tek bir çözüm olmadığını oynayarak görür.

Bu noktalarda oyunların vermiş olduğu süre kısıtlamaları yine oynayan kişilere hızlı bir şekilde düşünerek sonuca ulaşma ve anlık karar verme gibi objektif özellikler de kazandırır. Oyunlarda yer alan seviye meselesi yine oyuncuların kendilerine ait bir uğraş sonucu geldikleri noktayı belirtir. Oyunun sağlamış olduğu bu özellik oyuncunun daha çok hırs yapıp azim kazanarak oyuna bağlanmasını da sağlar. Yalnız bu özellik ciddi zararlara da yol açan bir özelliktir.

Bilgisayar Oyunlarının Zararları

Bilgisayar oyunları çeşitleri bakımından sayılamayacak kadar fazla bir seviyeye ulaşmıştır. Bunların en belirgin ve yaygın olarak oynananları şiddet içerikli ve argo kelimeler içeren tarzdadır. Bu tarz oyunların oynanması kişiyi daha saldırgan bir yapıya sürüklediği gibi toplum içerisinde aynı şekilde yardım etme ve merhamet duygusundan mahrum olmasına da neden olur. Oyun içerisinde yapılan şiddete göre oyunun size vermiş olduğu ödüller ise bunu en güzel ve kuvvetli tetikleyen unsurdur.

Çocukların bilgisayar başında haddinden fazla zaman geçirmesi yani aşırıya kaçması onları dış dünyadan soyutlayan önemli bir unsurdur. Bu konuda aileler çok dikkatli olmalı, çocuklarını belirli bir sürenin üzerinde bilgisayar başında oturmaktan alıkoymalılar. Kesinlikle dış dünya ile irtibat kopmamalı ve bilgisayar oyunları çocukların yaşama alanı olmamalıdır.

Bilgisayar oyunları asosyal olmayı arttırdığı gibi aynı zamanda da kişinin eğitim hayatını ya da iş hayatındaki verimini olumsuz etkilemektedir. Hak ettiğinden fazla zaman verilen her unsur bir sorun teşkil eder.

Bilgisayar oyunlarına bağımlılık çağımızın hastalıklarının başında gelir. Depresyon, umutsuzluk, vurdumduymazlık, agresiflik, ruhsal her türlü sıkıntı bilgisayar oyunlarına aşırı bağlanma sonucu ortaya çıkan sonuçlardır.

Biz burada temel olarak yapılan uğraş ne olursa olsun onu idareli kullanıp yararını gözetmek düşüncesini aldık. Unutmayın her şeyin azı karar, çoğu zarardır...