Boş Zaman Yoktur

Boş Zaman Yoktur

Gençlik toplumun en dinamik ve hareketli kesimini oluşturmaktadır. Gençlik kesiminin de çoğunluğunu şüphesiz ki öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenciler için dersler dışındaki zamanların değerlendirilmesi en önemli sorun olarak görülmektedir.

Özellikle orta öğrenim dönemi, öğrencilerin hayatları boyu devam edecek davranışlarının oluştuğu ve karakteristik özellik haline geldiği bir süreçtir. Serbest zamanları değerlendirme aktivitelerinin de bu yönü ile değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde dersler ve sınavlardan kedilerine ait boş zamanları kalmayan öğrenciler; tatilleri dinlenmek, eğlenmek ve oyundan ibaret olarak görmeye başlamaktadırlar. Halbuki dinlenmek ve oyun yararlı birer boş zaman aktivitesi olabilmektedir. Oyunların zihinsel ve fiziksel yararlarının olabileceği ve bunların eğitimi eğlenceli hale getirebileceği unutulmamalıdır. Bir öğrencinin kitap okuması veya film izlemesi de eğitimin bir parçası olarak düşünülmelidir. Unutmamak gerekir ki; görerek öğrenmenin sonradan hatırlamaya etkisi sadece duyarak öğrenmeye oranla %50 daha yüksek olmaktadır.

Peki Boş Zamanları Değerlendirme Aktiviteleri Nelerdir?

Fiziksel, sanatsal veya entelektüel alanlarda gerçekleştirilebilecek aktiviteler şeklinde kategorilendirebileceğimiz boş zamanları değerlendirme aktiviteleri özellikle öğrenciler için; spor faaliyetleri, doğa yürüyüşleri ve geziler, resim, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatsal faaliyetlerde olabilmektedir.

Yine el becerilerinin gelişmesini sağlayacak; bahçecilikten marangozluğa, kağıttan veya başka maddelerden ürünler elde etmeye yardımcı olacak eğlenceli faaliyetler çocukların sadece zihinsel gelişimlerine değil sosyal hayatlarına da yardımcı olacak, problemlere karşı pratik çözümler üretmelerine yardımcı olacaktır.

Kitap okumak, konularına göre konferanslara veya atölye çalışmalara katılmak entelektüel anlamda çocuklarımızın zihinsel gelişmelerine yardımcı olacak ve toplumsal hayata katılmalarını sağlayacaktır.

Boş Zamanları Değerlendirme Aktivitelerinde Okullara Düşen Görevler

Öğrencilerin bireysel değerlerinin arttırılması ve yaşamlarında mutluluğu elde etmeleri yönünde öğrencilerine yardımcı olmak okulların birincil görevleri arasındadır. Kolejlerin öğrencilerine özel eğitimin dışında sağlayacakları en önemli fayda boş zamanları değerlendirme konusunda olmaktadır. Kolejler öğrencilerine boş zamanlarını iyi ve verimli değerlendirme konusunda da bir eğitim vermektedirler.

Öğrencilerin boş zaman ilgilerini canlı tutmak ve öğrencileri başarılı oldukları alanlarda şevklendirmek yine kolejlerin öğrencileri için kendi bünyelerinde verdikleri hizmetin başında gelmektedir. Ayrıca boş zaman becerilerini öğretmekte kolejlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Fiziksel kaynakların cömertçe kullanılması, gerekli alt yapı ve tesislerin kolejlerin sınırları içerisinde ve öğretmenlerin kontrolü – gözetimi altında doğru gerçekleştirilmesi velilerin kolejlerden beklentilerinin başında gelmektedir. Ülkemizde kolejlerimiz de bu beklentiyi fazlasıyla terine getirmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bütüncül bir bakış ile hem zihinsel hem de fiziksel gelişmelerine katkılar sağlamak hem velilerin, hem de özel okulların birlikte başaracakları bir süreci kapsamaktadır. Unutulmamalıdır ki her öğrenci bir dünya ve farklı bir düşüncedir. Öğrenciye özel olduğunu hissettirmeli ve ondan beklentilerinde özel olacağı öğretilmelidir. Kendine güvenen bireyler yetiştirmek zor fakat geleceğimiz için olmazsa olmazdır.