Çocuklar Neden Öğrenme Zorluğu Yaşarlar?

Çocuklar Neden Öğrenme Zorluğu Yaşarlar?

Gelişen teknoloji ve bilgi çağında öğrenmenin hayat boyu devam ettiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Çocuklarımız da okullarda ve hayatın diğer alanlarında her gün yeni bir bilgi ile karşılaşmakta ve bu bilgilerle kendilerini donatmaktadırlar.

Makalemizde birçok yaşanmış örneğini bulacağınız öğrenme süreçleri içerisinde bazı negatif durumlarla karşılaşmakta mümkündür. Her sürecin doğasında yaşanan bu gibi durumlarda yapılacaklar ise öğrenciden öğrenciye değişmektedir.

Öğrenme süreci öğrencinin zihninde öğrenme ışığının yanması ile başlar ve devam eder. Yani çocuklar beyinleri hazır olduklarında öğrenirler. Devamlılığı olan kesintisiz çalışmaların kanıtlanmış ortaya çıkardığı doğru sonuçlar bu gerçeği önümüze sermektedir.

Peki çocuklar neden öğrenme güçlüğü yaşarlar?

Öncelikle çocukların öğrenme eşikleri yetişkinler gibi değildir. Bir çocuğun beyni hazır olduğunda öğrenmeye başlar, fakat beynin öğrenmeye başlaması için yapılacak hazırlığı çoğu zaman çocuklar başlatamazlar.

Burada devreye giren kavram “isteksiz”dir. Güncel bir örnek üzerinden anlatacak olursak; akranları 6 yaşında okumayı öğrenen kendisi ise 7 yaşında okumaya başlayan bir öğrenci 6 yaşında iken öğretmenleri tarafından “okumaya karşı ilgisiz” olarak adlandırılır. Halbuki o öğrenci ilgisiz değildir sadece henüz mental olarak o yönde gelişmeye açık değildir.

Çocuk Eğitiminde Farklı Uygulamalar Gerekir
Bir dersi, bir konuyu ve hatta bir örneği anlatmanın belki farklı onlarca yolu olabilir. Bir öğrenci örneğin tarih dersini ele alırsak; derste anlatılan konuyu, tarihin o dönemini sevmemiş veya konu ilgisini çekmemiş olabilir. Örneğin Yakın Çağı dinlemeyi sevmeyen bir öğrenci Mısır ve Piramitlerin anlatıldığı derse ilgi duyabilir. Sadece bir konu ile o derse yatkınlık veya ilgi ölçülemeyeceği gibi, bir konu da anlatılan tek örnekte öğrencinin o konuyu tamamıyla kavrayacağı anlamına gelmeyecektir. Burada kilit nokta öğretmendir. Sınıftaki bütün öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak adına farklı sunum ve anlatım yöntemleri ve örneklerle konuları anlatmalı her zaman başka bir yol olabileceğini unutmamalıdır. Peki veliler bu durumda ne yapmalıdır sorusunun cevabı ise internet ve teknolojide yatmaktadır. Çocuklarının anlamadıkları konuları görsel yardımlarla çocuklarıyla birlikte bir aktivite olarak dinlemeli ve üzerine konuşarak onların konuya olan ilgilerini canlandırabilirler.

Geçmiş Öğrenme Deneyimleri Yenilerini Etkiler
Çocukların okul ve öğrenme ile ilgili sorunları aslında okula ilk başladıkları günlere kadar dayanmaktadır. Öğrencinin yaşadığı herhangi bir olumsuz öğrenme deneyimi o konu veya derse ilerleyen sınıf ve yaşlarda bir tepki geliştirmesine neden olabilir. Sayısal derslerde bunun örneklerini çokça görmekteyiz. Nasıl başlarsa öyle devam eder sözünü doğrular nitelikte birçok örnek olayın sayılabileceği bu durumda öğrenciler dersle aralarına set çekmekte ve öğrenmemek için çabalamaktadırlar. Sorun özel eğitimin yerine getirilememesinden kaynaklanmaktadır. Kalabalık sınıflarda o an için bunun farkına varamayan öğretmen soruna müdahil olamamakta ve iş işten geçmektedir. Kolej eğitiminde bu gibi sorunlar minimum seviyede kalmakta, olası sorunlar henüz başlangıç evresinde çözümlenmektedir.

Peki öğrenme konusunda aldığımız geribildirimlerle ne gibi sonuçlara varabiliriz?

Öncelikle çocuklarının iyi bir eğitim almasını, hatta mümkünse bunun özel okul ve kolejlerde gerçekleşmesini her ebeveyn istemektedir. Bunun nedenleri iyi bir eğitimin iyi bir gelecek olması kadar, çocukların kendilerine güvenli yetişmelerinin ve hayata hazır olmalarının da etkisi vardır.

Ebeveynler olarak çocuklarımızın öğrenme süreçlerine müdahil olmalıyız. Geri kalınmış herhangi bir durumda çocuklarımızı cesaretlendirmek ve onları bir adım ileri taşımak için daima yanlarında olduğumuzu belirtmeli ve eksiklerini birlikte tamamlamalıyız.

Anlamadıkları veya zorlandıkları herhangi bir konuda çocuklar yardım istemekten çekinmezler. Özellikle anne ve babalarından yardım isterken sınırsızdırlar. Fakat  yardım istedikleri her seferde onlara olan ilgimiz ve yardımımız samimi olmalıdır. Çocuklar birlikte öğrenmenin keyfini yaşarlar. Unutmamalıyız özel ilgi özel bir eğitimi beraberinde getirir. Böylece öğrenme zorlukları ve isteksizliği ortadan kalkar. Bir örneği anlatmanın birden fazla ve farklı yolu ve yöntemi vardır. Sıkılmadan ve samimi olarak çocuklarımıza takıldıkları noktaları anlatmalı, onlardan beklentilerimizi iyi belirtmeli ve anlamalarını sağlamalıyız.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak iyi bir eğitim öğretim dönemi ve iyi bir gelecek dileriz.