Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

Duygusal zeka; kendi duygularını iyi bilen yeri geldiğinde onları kontrol edebilen ayrıca sosyal hayatta başkalarının da duygu ve düşüncelerini anlayıp bunları idare edebilmek yeteneğinin genel adıdır.

Özellikle gelişme çağındaki çocukların, eğitim hayatlarında geliştirmesi gereken bu yetenekler, kolejler ve özel eğitim veren okulların PDR ve Rehberlik Servislerinin çalışmalarıyla gelecek için sağlam temeller atılmasına yardımcı olmaktadır.

Dr. Daniel Goleman Amerika’da duygusal zeka alanında uzmanlığını kanıtlamış, yazdığı kitaplar birçok farklı dile çevrilmiş ve Harvard Üniversitesinde dersler vermiş bir psikolog. “Liderlik: Duygusal Zekanın Gücü” kitabının da yazarı olan Goleman’a göre bir liderde olması gereken özelliklere eklemeler yapmak ve bu özellikleri geliştirmek mümkündür. Böylece sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştırabilir ve kişisel özelliklerinizi yüksek seviyelere çıkartabilirsiniz.

Duygusal zeka gelişimi sadece öğrencileri değil velileri de ilgilendiren bir konu. Dr. Goleman gazeteci kimliğinin de verdiği yetki ile dünya liderlerinin stratejilerini ve ikili ilişkilerini nasıl geliştirdiklerini kısa bir liste ile bizlere sunuyor. 

Kişisel Farkındalık (Öz Bilinç)
Dr. Goleman kişisel farkındalığı “Gerçekçi Özgüven” ve “Duygusal Anlayış” olarak iki kısımda ele alıyor.

Gerçekçi Özgüvende kişi kendisini bilir. Güçlü yanlarını ve yapabileceklerinin sınırlarının farkındadır. Duygusal Anlayışta ise duygularının farkındadır ve yaşadığı karmaşık duyguların kararlarını etkilemesine izin vermez, onları kontrol altında tutar.

Kişisel Yönetim ( Öz Yönetim)
Kişisel Yönetim maddesini de üç başlık altında toplayan Goleman bunlara; “Esneklik”, “Duygusal Denge” ve “Kişisel Motivasyon” isimlerini vermiş. Esnekliği baskı altında iken sakin kalıp olumsuzluklardan hızlıca kurtulmayı, Duygusal Dengeyi doğru ve yanlış arasında kalındığında içinde bulunulan kişilere liderlik etmek ve onları sakinleştirmek olarak açıklıyor. Kişisel Motivasyon ise belirlenmiş olunan hedeflere çıkabilecek aksiliklere rağmen kararlı bir şekilde devam etmektir.

Empati
“Bilişsel ve Duygusal Empati” ve “İyi Bir Dinleyici Olmak” ile açıkladığı Empatiyi ise; karşısındakini iyi dinlemeyen birisinin doğru kararlar veremeyeceği, karşısındakinin duygularını tam anlamanın yararları olarak açıklamaktadır.

Bireysel İlişki Özellikleri
Dr. Goleman’ın “İkna Edici İletişim” ve “Takım Oyunu” ile açıkladığı bireysel ilişki özelliklerini; sosyal hayat içerisinde ikili ilişkilerinizde insanları nasıl ikna ettiğiniz ve insanların sizin bulunduğunuz ortamlarda ne kadar rahat olduğu ile açıklıyor. “Bir liderin yanında rahatça gülebilen insanlar varsa bu o liderin ne kadar iyi bir yönetici olduğunu göstermektedir” diyor Goleman.

4 madde ile özetlenen duygusal zeka gelişimi bireyin çocukluğunda oynadığı oyunlardan iş hayatına kadar süre gelen bir süreci ifade ediyor. Özel eğitimin farkının ortaya çıktığı bu gibi konulardaki ufak etkiler hayatımızın bütününde fark yaratacak niteliklere dönüşmektedir. Ülkemizde kolejlerin vermiş olduğu eğitim kalitesi açısından çocuklarımızın gelişimlerine olan güvenimizin tam olması ise bir anne baba için büyük bir mutluluktur.

Başarıya giden yol açık. Peki siz bu yolun neresindesiniz?
Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu sizlere iyi bir eğitim ve mutlu yarınlar diler.