En Başarılı Eğitim Sistemleri: Güney Kore

En Başarılı Eğitim Sistemleri: Güney Kore

Eğitim; bireyin toplum içinde yer alması için gerekli tavır ve davranışları öğrenmesi, karakterini keşfederek beceri ve anlayış edinmesi anlamlarına gelen çok geniş ve hayati bir kavramdır. Eğitim ailede başlayıp okul hayatı ile devam eden bir süreçtir. Günümüzde birçok eğitim modeli uygulanmaktadır. Fakat hangisinin doğru, hangisinin daha yararlı olduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. Biz bu yazı dizimizde size belli başlı eğitim sistemlerini tanıtmaya çalışacağız.

Dünya genelinde eğitime yönelik çözümler geliştiren Pearson eğitim şirketi, küresel eğitim durumunu gösteren bir rapor yayınlamıştır. Raporda Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 40 ülke bulunmakta. Pearson şirketine göre dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip ülkeler şu şekilde sıranabilir:

1.    Japonya

2.    Singapur

3.    Hong Kong

4.    Güney Kore

5.    Finlandiya

6.    İngiltere

7.    Kanada

8.    Hollanda

9.    İrlanda

10.  Polonya

11.  Danimarka

12.  Almanya

13.  Rusya

14.  ABD

15.  Avustralya

Ve Türkiye bu listede 34. sıradadır.

GÜNEY KORE EĞİTİM MODELİ

> İskandinav eğitim sistemine tepki olarak doğan bir eğitim sistemidir.

> Güney Kore Anayasası’nın 27’nci maddesinde eğitim ile ilgili şu bilgiler yer alır: Her vatandaş eğitimden eşit yararlanma hakkına sahiptir. Her vatandaş tüm çocukların eğitimini almasından sorumludur. Zorunlu eğitim parasızdır. Eğitimde özgürlük ve politik tarafsızlık sağlanır. Eğitim sistemindeki temel hususlar kanunla düzenlenir.

> Güney Kore’de okuryazarlık oranı %98’dir. Eğitim çok disiplinli ve katıdır. Öğrenciler başarmak için acımasız bir baskı altındadır. Yetenek fazla dikkate alınmaz, çünkü ülke kültürü çok çalışmaya her şeyden daha fazla önem verir. Başarısızlık asla kabul edilmez ve ‘’ne kadar çok çalışırsan o kadar zeki olursun’’ düşüncesi hakimdir. Güney Kore, 11-15 yaş aralığında en çok intihar vakasının yaşandığı ülkedir.

> İlkokul eğitiminin amacı: Öğrencilere günlük yaşamda ve sonraki eğitim hayatlarında temel olacak şeyleri öğretip karakter ve kişilik kazanmalarına yardım etmek.

> Ortaokul eğitiminin amacı: İlkokulda alınan eğitimle birlikte öğrencilerin iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak.

> Lise eğitiminin amacı: Öğrencilere kariyerleri için gerekli yetenekleri ve dünya görüşünü kazandırmak.

> 3- 6 yaş grubu okul öncesi dönemi kapsamaktadır. 6-12 yaş grubu ilköğretim dönemini kapsamakta olup 6 yıldır. 12-15 yaşları arasında ortaokul grubu vardır ve eğitim süresi 3 yıldır. 15-18 yaş arası grubu ise ortaöğretim yani lise çağıdır. Lise eğitimi ise 3 yıldır.

> İlkokula başlama yaşı 7’dir ve ilköğretim herkese ücretsizdir (özel okullar hariç).

> Ülkede üniversite sayısı çok fazladır ve üniversiteye gitmeyen yok denecek kadar azdır. 

> Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde sınav ile desteklenen bir eğitim söz konusudur ve buna çok saygı duyulur. Her yıl Kasım ayında SUNEUNG adı verilen üniversiteye giriş sınavı yapılır ve neredeyse bu eğitim sisteminde merkez görevi görür. Sınav Türkiye'ye kıyasla çok zordur ve bu nedenle büyük bir rekabet durumu vardır. Bu rekabet daha ilkokuldayken başlar. Çocuklar en az 3-4 kursa gider. Her yıl 15 milyar dolar İngilizce öğretimine para harcanmaktadır.

> Başarı sadece pozitif bilimlerle sınırlı değildir. Sosyal bilimlerde, eleştirel düşünme ve analiz testlerinde de öğrenciler oldukça başarılıdır.

> Haftanın 7 günü de okul vardır. Okullar, normal eğitimden sonra etütler yapıldığı ve herkes katılmak zorunda olduğu için 23:00’a kadar açıktır ve öğrenciler günlük 4-5 saat uyuyabilirler. Fakat bütün bunlara rağmen insanlar bundan şikayet etmezler ve Güney Kore dünyanın en başarılı eğitim sistemine sahip.