ERA Koleji Öğretmenleri TEOG'u Değerlendirdi

ERA Koleji Öğretmenleri TEOG'u Değerlendirdi

Okulun Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin ailelere, “Akademik sınavlarda son derece başarılı bir okul olarak, bu sınavda da öğrencilerimizin mutluluk veren sonuçlar yakaladığından eminiz. Buna karşın, her sınavda çocukları adına çok yüksek beklentiler içerisine giren aileler gözlemlemekteyiz. Başarı kadar başarısızlık da eğitimin bir parçasıdır. Sınav sonuçlarını da sürecin bir parçası olarak görmek gerekir. Her çocuk, benzersiz yeteneklere sahiptir. Bu nedenle başarısızlık söz konusu ise kıyaslamayın, suçlamayın ve özgüvenini zedelemeden yapıcı davranmaya özen gösterin” dedi.

Öğrencilerimiz senenin başından bu yana son derece yoğun bir tempo ile sınava hazırlandılar. Sınavı iyi geçenler mutlu. Ancak her sınavda olduğu gibi bu sınavda da bazı öğrencilerin istedikleri başarıyı yakalayamamaları söz konusu olabilir. Bu noktada hem öğrencinin hem de ailelerin yapıcı yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. Unutmamamız gereken önemli bir nokta, sınav sonuçlarının da eğitimin bir parçası olduğudur. Anne babalar ve öğrenciler, olumsuz sonuçlar karşısında hayal kırıklığı ve suçlama gibi negatif duygulara kapılmamalı, bunu da bir sonraki adımda değerlendirilmek üzere bir tecrübe olarak görmelidir. Sınavlar kişinin akademik hayatında önemli bir yer tutmakta. Ancak bizim ERA Kolejleri’ndeki 5 G Eğitim Modelimizde sürekli vurguladığımız gibi, akademik başarı bile hayatın tümü değildir. Her öğrenci, pek çok farklı yetenekle donatılmıştır. Ders çalışma alışkanlıklarını yeniden gözden geçirerek ve özgüveni koruyarak devam edilirse, başarı mutlaka yakalanır.

“Türkçe Soruları, Açık ve Netti”
Meral Aycibin / ERA Kolejleri Türkçe Bölüm Başkanı

Bu TEOG Sınavı’nda Türkçe sınav soruları, MEB kazanım ve müfredatı ile uyumlu şekilde, sene başında açıklanan çizelgedeki konulara uygun olarak soruldu. Bu yılın sorularını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda kolaylık – zorluk açısından belirgin bir farklılık olmadığını söyleyebiliriz. Soruların açık ve net olduğunu, çelişkili soruların yer almadığını görmekteyiz.

Soruların konulara göre dağılımlarında anlam bilgisi 15 soru; fiil çatısı, cümle çeşitleri, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri ise birer soru ile sınavda yer almıştır. Türkçe soruları geçen yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı olduğundan yoruma dayalıdır. Anlam bilgisi konularında kullanılan paragraflarda öğrencilerin genel kültürlerine katkısı olabilecek nitelikteki metinlerden yararlanıldığı görülmektedir.

“Matematik Geçen Yıla Göre Zordu”
Dilek Karagür / ERA Kolejleri Matematik Bölüm Başkanı

Matematik sınav soruları geçtiğimiz yıllarda yapılan TEOG sınavlarına göre öğrencileri zorlayıcı ve seçici niteliği yüksekti. Ayırt edici sorular, bilgi sahibi olan öğrencilerin bilgiyi yorumlama ve işleme becerilerini ölçmeye dayalıdır. Bu yılın soruları ikinci dönem konularını içermektedir. Temel bilgiler gerektiren kolayca çözülecek soruların olması ile birlikte yorum gerektiren ve orta düzeyin üzerinde özellikle 5 sorunun belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Matematik dersi, bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanılabilme becerisine bağlıdır. Soruların çözüm oranının düşük olması, sadece 8. sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemlidir.

Sorularda yer alan dikdörtgenler prizmasının açık şekli sorusu ve birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizması sorusu, tamamen öğrencinin yorumuna bağlı sorulardır. Karekök sorusu, üçgenin çevresi sorusu, kenarortay ve yüksekliğin çizildiği soru, eğim sorusu, fidan dikme sorusu, bozuk baskül sorusu ve olasılık sorusu, öğrencinin kendi yorumunu katmadan çözemeyeceği sorulardandır. Piramidin yan yüz yüksekliğinin sorulduğu soru, seçici sorulardan biridir ve geçmişten gelen bilgilerin yardımıyla çözülmektedir. TEOG 2. Basamak Sınavı’nın en kolay matematik sorusu, üç bölü yedinin küpünün sorulduğu soru, en zor sorusu ise olasılık sorusudur.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları, Ağırlıklı Olarak Yoruma Dayalıydı”
Sultan Özkaya/ ERA Kolejleri Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

TEOG’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde, bir önceki yıla göre daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. 20 soruluk testin içinde 2 soruda, öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim döneminin başında yayınladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde sorular ilk 5 üniteden gelmiştir. Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı ve çelişkili soru olmadığı gözlemlenmiştir. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 9. ve 17. sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak soruları çözebileceği görülmüştür. Ayet ve hadislerle ilgili soruların yanı sıra Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verilmiş ve bu örneklerin öğrenciler tarafından yorumlanması istenmiştir.

“İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde, A Kitapçığının İlk Sorusu Öğrencileri Zorladı”

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden, 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan 2. TEOG sınavında çıkan sorular incelendiğinde soruların öğrencilerin bilişsel seviyesine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Zorluk derecesine baktığımızda, soruların beklendiği gibi orta zorlukta olduğunu görüyoruz. Sınavda A kitapçığının ilk sorusu, öğrencilerin en fazla zorlandığı soru olmuştur. Bu soruda Selânik kentinin farklı özellikleri verilerek öğrencilerden bu özellikleri sosyal ve kültürel olarak gruplandırmaları istenmiştir. Ancak bu soruyu öğrencilerin doğru cevaplayabilmeleri için sosyal ve kültürel özellik kavramlarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu soru dışında, testin diğer soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Testin geneline bakıldığında soruların çağdaşlaşmaya yönelik yapılan inkılaplar ile Atatürk ilkeleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Konular, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim döneminin başında yayımladığı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde, ilk 5 üniteden gelmiştir. Sorular incelendiğinde 1. Ünite’den 1; 2. Ünite’den 2; 3. Ünite’den 5; 4. Ünite’den 6 ve 5. Ünite’den 6 soru geldiği görülmüştür.

“İngilizce Dersi Geçen Yıllara Oranla Daha Kolaydı”
Nihan Şahin / ERA Kolejleri İngilizce Bölüm Başkanı

TEOG İngilizce Branş Sınavı’nın geçtiğimiz yıllara oranla daha kolay olduğunu görüyoruz. Sınav düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmaktaydı. Sorulardan iki tanesi 1. TEOG konularından olan "Teen Life ve Cooking" üniteleriyle ilgiliydi. İngilizce sınavında sorulan sorular ünite kazanımlarına uygundur.Sorular;okuma, anlama, grafik çözümleme ve kelime bilgisine yöneliktir. Sınav soruları MEB kitabının ikinci ve sekizinci üniteleri aralığından sorulmuştur.