İlkokul Öğrencileri İçin Öğretmen Seçimi

İlkokul Öğrencileri İçin Öğretmen Seçimi

Okul seçimi yaparken özellikle ilkokulda ilk değerlendirilecek unsur ilkokul öğretmenidir. Kaliteli ve başarılı bir okul kadar (belki daha fazla)  iyi bir öğretmen de önemlidir. İsteğimiz elbette hem okulun hem de sınıf öğretmeninin kaliteli olması yönünde. Peki, ikisi arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsak hangisinden yana tercihimizi kullanmalıyız?

İlkokul çağına gelen çocuğunuz için gerekli okul araştırmasını yaptıktan sonra çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz özel okulun fiziki şartları, sosyal imkânları ve evinize yakınlığını göz önünde bulundurarak bir okul seçebilirsiniz. Tam bu aşamada 1. sınıflar ile ilgilenecek olan ilkokul öğretmenini tanımanızı tavsiye ederiz.

İlkokul Dönemi Çocuklar İçin Hayati Derecede Önemli


Çocukların kendilerini tanıdıkları ve sosyal hayata girmeye başladıkları yıllar olan ilkokul yılları onların gelecekleri adına oldukça hayati önem taşıyor. Bu yıllarda yaşanan sorunlar çocukların karakterleri üzerinde kalıcı izler bırakabiliyor.

Hepimizin ilkokul yıllarımızda asla unutamayacağımız olumlu ya da olumsuz anılarımız vardır. Bu anılarımızın büyük bir kısmı sınıf öğretmeni ile doğrudan alakalıdır. Öğretmenin bir davranışı ya da öğretmenin söylediği bir söz, size ya da arkadaşınıza davranış biçimiyle aklınızda kalmıştır. Çünkü ilkokulda öğretmen esastır.

Çocuklar ilk kez aileden ayrılıp ilkokulda birey olarak var oluyorlar. Akranları ile birlikte tek bir öğretmenin himayesinde olan çocuklar günlerinin büyük kısmını bu yetişkin ile geçirmektedir.

Öğretmenlik Hassasiyetler Barındıran Bir Meslektir


Öğretmenlik mesleği yalnızca bir meslek olmaktan en uzak olan iştir diyebiliriz. Belli hassasiyetleri olan akademik bir meslektir öğretmenlik. Özellikle de ilkokul öğretmenliği gerçekten oldukça özen isteyen bir alandır.

İlkokul öğretmeni öğrencilerinin sadece derslerinin iyi olması için değil karakterleri ve anlayışları içinde çalışmalıdır. Öğretmenin okul içindeki tüm davranışları öğrencileri tarafından gün boyunca gözlemlenmektedir.

Sınıfta farklılık yaratan bir öğrenciye olumsuz şekilde davranan bir öğretmenin sınıfındaki çocuklara verdiği mesaj “sizden farklı olan insanları kabullenmeyin” şeklindedir. Hataları kabul etmeyen bir öğretmenin çocuklarına verdiği mesaj ise “yanlış yapmak kötüdür” şeklindedir. Bu gibi örneklerden hareketle, öğretmenin akademik başarısının yanı sıra, nasıl bir eğitimci olduğuyla ilgilenmemiz gerekir.

Sınıfı içerisinde paylaşımcı olan, ayrımcı olmadan eşitlikçi davranan, dinleyen ve çocukların düşüncelerine saygı duyan, duygusal hassasiyetlerine önem veren ve en önemlisi her çocuğu bağımsız bir birey olarak gören ilkokul öğretmeni, sağlıklı bir okul hayatında çocuğunuz için doğru öğreticidir.

İlkokul çağındaki çocuğunuza yol arkadaşlığının yanında liderlik de yapacak olan başarılı bir öğretmen, birçok fiziksel imkânın sağladığı destekten çok daha önemli olacaktır. Aksi düşünülerek de sosyal imkânları kısıtlı olan okullarda başarılı ve etkili bir öğretmen fark yaratan etkinliklere imza atabilmektedir. Bir ilkokul öğretmeninin niteliği öğrencilerine verdiği değerle doğru orantılıdır.

Daha önceki bir yazımızda, çocuğunuzu öğretmenlere emanet ederken öğretmene sormanız gereken bir kaç sorudan bahsetmiştik. Makalemize buradan ulaşabilirsiniz.