Özel Okul Neden Tercih Edilir?

Özel Okul Neden Tercih Edilir?

Son yıllarda kolej ve özel okul tercih eden öğrenci sayısındaki artışın boyutu herkesçe bilinmekte. Artan bu ilginin yanında aynı zamanda devlet okullarına olan talep de azalıyor. Peki, veliler ve öğrenciler neden özel okullara bu denli yöneliyor? 

Veliler neden özel okul tercih ediyor?

 

Çalışan ve iş sahibi anne ve babalar, çocuklarına yeterli vakti ayıramadıkları için ve çoğu zamanda onların gelişimleri için gerekli birçok faaliyeti gerçekleştiremedikleri için özel okulları tercih ediyor.
 
Veliler, çocuklarının katı kuralları olmayan bir ortamda eğitim almasını istiyor. Çocuklarına da eğitimde söz hakkı verilmesini önemseyen veliler özel okulları tercih ediyor. Çocuğunun kendine güvenen bir birey olmasını sağlamak adına öğrenme sürecine dâhil olmasını istiyor.
 
Veliler; kültürel, ulusal ve sanatsal faaliyetlere ve spor faaliyetlerine yönelik etkinlikler ile birlikte birçok değişik çalışmaya katılması için çocuğunun teşvik edilmesini önemsiyor.
 
Çocuğunun sadece derslere yoğunlaşmasını değil sosyal faaliyetlere de katılmasını ve daha bilinçli olmasını istiyor veliler.  

Merkezi sınavlara girecek olan öğrencilerin velileri açısından bakacak olursak yukarıdakilere ek olarak;
 
Müfredata sıkı sıkıya bağlı kalmanın öğrenciler için bunaltıcı olduğunu ve sınava yönelik çalışmalar izleyeceğini bildikleri için özel okullara yöneliyorlar.
 
Çocuklarının rehberlik hizmetleri almasına özen gösteriyorlar.

Öğrenciler Neden Özel Okul Tercih Ediyor?

 

Kendilerini akademik ve sosyal olarak geliştirmek isteyen öğrenciler son yıllarda büyük oranda özel okulları tercih ediyorlar. Sosyal ve akademik çalışmalarının devlet okullarından daha planlı şekilde yapıldığını bildiğimiz özel okullar ve kolejler -özellikle İstanbul kolejleri- gün geçtikçe ilköğretim ve ortaöğretimde vazgeçilmez oluyorlar.

Öğrenciler, kişisel gelişimlerini sağlamak ve atölye çalışmalarına katılabilmek için tercihlerini özel okullardan yana kullanıyor. Müfredata bağlı kalmaktan sıkılan, teorik ve tekrar eden ödevleri yapmaktan bunalan öğrenciler daha verimli olacağını düşündüklerini, sınavlarda daha yüksek başarı yakalayabilecekleri özel okulları tercih ediyorlar.
 
Velilerin ve öğrencilerin kaliteli eğitim, çok sayıda sosyal faaliyetleri nitelikli eğitmen kadrosu ve daha özgür bir ortamda eğitim alma istekleri “neden özel okul?” sorusunun cevabını oluşturuyor.

Tüm bunlara sahip olduğu düşünülen özel okulların ve kolejlerin sayıca çoğalmasının, devlet teşvikleri ile desteklenmesinin, özel okullara yönelik talebin artmasının ardında yatan başlıca sebepler bunlardır.