İyi Bir Özel Okulun Özellikleri

İyi Bir Özel Okulun Özellikleri

Teknoloji geliştikçe, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz şeylerde değişmekte. Teknolojideki güncellemeler, istediğimiz şeyleri değiştirir; yeni şeyler istediğimizde, teknoloji onları sağlamaya çalışmak için güçleniyor ve değişiyor. Aynı durum eğitim için de geçerli.

Zorunlu eğitim için de köşe taşı olan fikirlerinden birkaçını düşünün. Mobil öğrenme, dijital vatandaşlık, tasarım düşüncesi, işbirliği, yaratıcılık ve daha büyük bir ölçekte, dijital okuryazarlık ve daha fazlası. Her öğrencinin maruz kaldığı ve ustalaşmasından yararlanacağı beceri ve içerik parçalarıdır.

Akademik başarı konusunda insanların başarısı yerine okul başarısını kutluyor ve önemsiyoruz, her nedense. Gelecekleri için çok az umut ve destek sözcükleri duyan öğrencilerden “iyi özel okullar” yaratıyoruz. Bir özel okul kendini, dünyayı ya da içindeki yerini bilmeyen öğrenciler ürettiğinde kendisini “iyi” olarak nasıl adlandırır?

Öyleyse, “iyi bir özel özel okul” için yeni bir tanımlama yapalım.

İyi Bir Özel Okulun Özellikleri


> İyi bir özel okul, içinde barındırdığı ve hizmet verdiği topluluğu iyileştirecek ve geliştirecektir. 

> İyi bir özel okul, insan ihtiyaçlarına ve teknoloji değişikliğine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. 

> İyi bir özel okul, öğrencilerine sadece okuma ve yazma değil, seçim yapabilmeyi tercihlerini yönlendirebilmeyi de öğretir. 

> İyi bir özel okul kendini ve geleceğini planlar. 

> İyi bir özel okulun, ailelerin ve toplumun inandıkları ve değer verdikleri çeşitli ve etkileyici başarı yaklaşımlarına karşı planlamaları vardır. 

> İyi bir özel okul her şeyi yapamayacağını bilir, bu yüzden son derece gerekli olanı yapmaya çalışır. 

> İyi bir özel okul, bağlı olduğu diğer okulları ve kültür organizasyonlarını geliştirir. 

> İyi bir özel okul, her öğrencinin ve ailenin eşit şartlarda eğitim aldığından emindir.

> İyi bir özel okul öğrencileri geliştirir; öğrenciler de özel okulları geliştirir. 

> İyi bir özel okul, öğrencilerinin dilini konuşur. 

> İyi bir özel okul boş sözler vermez, otantik ve şeffaftır. 

> İyi bir özel okul, öğretmenleri ve yöneticileri ile velilerini öğrenci başarısının temsilcisi olarak değerlendirir. 

> İyi bir özel okul, farklılaşmış öğrenme üzerinde kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekler.

> İyi bir özel okul, içerik değil, düşünce öğretir. 

> İyi bir özel okul, kötü kültürel uygulamaların ve yaklaşımların etkisini yok etmeyi amaçlar. Bunlar arasında ırk, gelir, inanç ve cinsel tercih, hoşgörüsüzlük ve çevreye karşı ilgisizlik ve hoşgörüsüzlük vardır. 

> İyi bir özel okul, neredeyse her şeyle empati kurabilen, eleştirebilen, koruyabilen, sevebilen, ilham veren, yaratan, tasarlayan, anlayabilen ve bunları alışkanlık haline getiren öğrenciler yetiştirir. 

> İyi bir özel okul, açgözlülük, tüketimcilik ve hepimizin ihtiyaç duyduğu kaynakların biriktirilmesine karşı bir toplumsal eğilim ve farkındalık yaratmaya çalışır. 

> İyi bir özel okul, öğrencisine, bilime dayalı bilgiden, deneye dayalı bilgi birikimine, akademik bilgiden mesleki bilgiye kadar her aşamada özenli bir şekilde yardımcı olur. 

> İyi bir özel okul, kendi kalıpları, uygulamaları ve değerlerinde değişme yaşayacak, çünkü öğrencileri yaratıcı, güçlü ve öngörülemeyen değişime neden olacaktır.

> İyi bir özel okul, insani ilgi, merak, sanat, zanaat, miras, hayvancılık, tarım ve daha pek çok konu hakkında eleştirel düşünebilen öğrenciler yetiştirecektir. 

> İyi bir özel okul, öğrencilerin tarihsel çerçeveleme, ailevi miras, sosyal bağlam ve küresel bağlantı açısından kendilerini görmelerine yardımcı olur.