Bu Özelliklere Sahip Özel Okul İyidir!

Bu Özelliklere Sahip Özel Okul İyidir!

Eğitim durağan bir yapılanma değildir. Özellikle ülkemiz gibi şartları sürekli değişen eğitim sistemlerinde, eğitim araçları da sürekli kendini yenilemek ve sisteme adapte olmak durumundadırlar.

Eğitim sistemi içerisindeki araçlardan özel okullar ise eğitimin fiziki imkanlarını karşılamaktadır. Kalitenin arttırılması için yoğun çaba harcayan özel eğitim kurumlarında amaç kaliteyi arttırarak öğrencilere daha yüksek imkanlarda eğitim hizmeti vermektir.

İyi Bir Özel Okul Bize Hangi Özellikleri Sunar?


Son derece geniş bir çerçevesi olan “iyi okul” kavramı temelde insan faktörüne dayanmaktadır. Yaşadığımız çağa ayak uydurmak adına teknolojinin eğitimin içinde çokça yer alması hızlı ve sürekli bir yenilenmenin okullar için olmazsa olmaz olduğu bir nokta ortaya çıkarmıştır. Son teknolojik araçların eğitime hizmet verdiği günümüz şartlarında öğretmen ve velilerinde yaşanan bu hızlı yenileşmeye ayak uydurmaları gerekmektedir.
 

Peki İyi Bir Özel Okulun Özellikleri Nelerdir?

 

 • İyi bir özel okul içinde bulunduğu toplumu geliştirmeli ve o topluma kaliteli hizmet sunmalıdır.
 • İyi bir özel okul insani ihtiyaçları ve teknoloji değişimlerine hızlıca adapte olmalıdır.
 • İyi bir özel okul öğrencilerine sadece temel eğitimi öğretmez, ayrıca alacakları eğitimi kendilerinin seçmesine yardımcı olur.
 • İyi bir özel okul öğrencilerine bilinen bütün bilgileri öğretmez, ihtiyaç duyacakları bilgilere ulaşmayı ve doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etmeyi öğretir.
 • İyi bir özel okul iletişim halinde olduğu diğer okulları ve sivil toplum kuruluşlarını da geliştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.
 • İyi bir özel okul taşınmaz ve asla kapanmaz. Çünkü bir fabrika değildir.
 • İyi bir özel okul her bir öğrenci ve veliyi eşit şartlarda anlar ve herkese eşit mesafede durmalıdır.
 • Sıradan bir okul öğrencilerini değiştirir, öğrenciler ise iyi okulları değiştirirler. Çünkü iyi özel okullar böyle bir değişime zemin hazırlarlar.
 • İyi bir özel okul öğrencilerinin dilinden konuşur.
 • İyi bir özel okul boş sözler ve yanlış misyonlarla öğrenci ve velilerini yanıltmaz. Tamamıyla şeffaftırlar.
 • İyi bir özel okul, öğrenci başarısının öğretmenler ve yönetim ile aileler arasındaki verimli etkileşimin sonucu olduğunu bilir.
 • İyi bir özel okul öğrenmenin kişiselleş bir süreç olduğunun farkına varandır. Ve her bir öğrenciye özel programlar oluşturur.
 • İyi bir özel okul müfredat öğretmez, yeni düşüncelere yelken açtırır.
 • İyi bir özel okul öğrencilerine kendi yeterliliklerinin farkında olmalarını öğretir. Hayat tercihlerinin öğrencinin güçlü olduğu alanlarda ilerlemesi için gerekli altyapıyı hazırlar.
 • İyi bir özel okul gelecek için her bir öğrencisine özel bir umut aşılar ve bu yönde eğitimine ağırlık kazandırır.
 • İyi bir özel okul toplumsal sorunları bilen bunlara çözüm üretebilecek bireyler yetiştirir.
 • İyi bir özel okul pedagojik uygulamalar yerine kültürel pratiklere önem verir.
 • İyi bir özel okul öğrencilerini sanat, zanaat, kültür, akademi, insani bilimler ve ilgiler, merak, eleştiri gibi çok geniş alanlarda geliştirmeli ve öğrencilerini farklı alanlara yönlendirmelidir.
 • İyi bir özel okul öğrencilerinin kendi tarihsel bağları, ailevi değerleri ve sosyal şartları ile uluslararası sistemlere olan entegrelerini sağlamalıdır.