Öğrencilere Matematiği Bu Yöntemle Sevdirin

Öğrencilere Matematiği Bu Yöntemle Sevdirin

Singapur uzun zamandır eğitim müfredatında matematiğe özel bir önem vermiş ve merkeze matematiği alarak bir sistem inşa etme uğraşı içine girmiştir. Bütün etmenleri ile yöneldikleri müfredat çalışmaları sonucunda; matematik alanında önemli başarılara imza atmış öğrencileri yetiştirmiş ve eğitim dünyasına hediye etmişlerdir. Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca zorlandığı derslerin başında gelen matematik, Singapur özel okullarında nasıl bir teknikle, kolayca öğrenilen ve başarı seviyesi sürekli artan bir grafik çizmeyi başarıyor?

Neredeyse her öğrencinin, kolej veya özel okullarda buna dahil edilebilir, zorlandığı matematik için özel bir teknik geliştiren ve Singapur Matematik Yöntemi ismi ile anılan sistemin çalışma prensipleri ise oldukça ilginç. Öncelikle uluslararası kabul görmüş birçok metottan beslenen sistem uygulanabilirliği kabul görmüş ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bir eğitim müfredatının kabul görmesi; o müfredatı takip edecek öğrencilerin konulara ve öğretim şekline olan ilgilerinin artması ve sonuçta elde edilen başarı grafiğinde bir yükselmenin olması demektir.

Peki yeni matematik yöntemi nasıl bu kadar iyi sonuçlar vererek çalışıyor? Dünya genelinde kullanılan diğer öğretim tekniklerinden farkları nelerdir? İşte kolejlerde uygulanan Singapur Matematik Yönteminin neden en iyi öğretici yollardan biri olduğunu kısa bir cevabı.

  • Problem Çözme ve Model Çizimi
  • Temel Matematik Becerilerine Odaklanma
  • Basit Açıklamalar ( Karmaşık Problemlerin Fotoğrafik Anlatımları)
  • Sitemin Seviyelerle İşlemesi


Singapur Matematik Yöntemi; matematiğin temel kavramlarını anlamak ve gündelik hayata aktarmak adına birçok ülkede kullanılmış ve öğrenciler tarafından kısa zamanda benimsenmiştir. Yöntemin anahtar bileşenlerinden bir tanesi problem çözme ve model çizimi üzerinde yoğunlaşmasıdır. Bununla amaç öğrencilerin analitik ve akıl yürütme yeteneklerini kullanmalarını sağlamaktadır. Bir öğrenci yüzlerce kuralı ve formülü ezberlemek yerine beynin yaratıcı lobları ile bağlantı kurarak onları sürekli akılda tutar ve gerektiğinde farklı yöntemlerle kolayca hatırlamaktadır. Böylece öğrenciler gündelik hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı da hazırlık olurlar ve pratik çözümler ortaya koyabilirler.

Yöntem çocuklara erken yaşta temel matematik becerileri öğretmek üzerine kuruludur. Çarpma, bölme ve kesirler karşılaştırmalı olarak ağır bir tempo ile öğretilmektedir. Öğrencilere konu yüklemesi yapılmaz bunun yerine daha fazla örnek ve egzersize yönlendirilir. Kazandırılmak istenilen bu becerilerin ilerleyen yıllarda daha kompleks problemlere karşı bir güven ve kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Temel beceriler yöntemin ana hatlarını oluşturmaktadır. Özel okullar temel beceriler doğrultusunda yılın belli dönemleri kurslar açarak öğrencilerini zinde tutmak istemekte ve zihinsel tazelemeler yapmaktadırlar.

Singapur Matematik Yönteminde kelimelere dayalı anlatım en aza indirgenmiştir. Daha çok görsel ve fotoğrafik hafızaya seslenilir. Bunu fotoğraflarla, grafik ve görsel tasarımlar yoluyla gerçekleştiren kolejler, hem zaman tasarrufu sağlarlar hem de öğrencilerin ilgilerini üst düzeyde tutmayı başarırlar. Bir öğrencinin yaş veya sınıf durumuna göre seviyelerde katıldığı sistem seviye seviye konu ve örneklerden oluşmaktadır. Böylece başarı odaklı devam eden takip süreçleri de kesintiye uğramaz.

Singapur Matematik Yönteminin Yararları Nelerdir?

  • Singapur Matematiği ile öğrencinin erken yaşta iyi bir matematik temeli alması sağlanır.
  • Temel matematik becerileri sağlam olan öğrenciler diğer derslerde de başarılı olurlar.
  • Singapur Matematiği ile öğrenci öğrendiği bilgiyi anlamlandırır, yapılandırır ve kendi hayat şartlarında uyguladığı ve sonuç aldığı bir disiplin haline getirir.
  • Öğrenciyi merkeze alan Yöntem ile, öğrenci matematikten zevk almasını öğrenir.
  • Öğretmen ise bu sistem içerisinde yönlendiren bir rehber, bir yardımcı rolündedir. Sistemi keşfeden her zaman öğrenci olur.