Kolejlerde Yeni Öğrenme Trendleri; Tren Modeli

Kolejlerde Yeni Öğrenme Trendleri; Tren Modeli

Öğrenme de tek bir yöntem hiçbir zaman yeterli olmaz. Her yaştan her insan için farklı modeller geliştirilmelidir. Bu her bir insanın farklı genetik yapısından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde kişiler kendilerine uygun modeli ancak kendileri uygulayabilecek seviyeye gelmektedirler. Bu sebeple birçok kolej ve özel okulda öğrencilere tanınan özgür ve adil ortamlar, öğrencilerin kendilerini tanıyabilme imkanı sunmaktadır. Öğrenci böylece geleceğe dönük bilişsel ve sosyal öğrenme becerilerini kendileri yönetebilecek yeterlilikte olacaktırlar.

Kolej ve özel okullarda bulunan hem öğrenci hem de öğretmen merkezli öğrenme ortamlarında bilişsel düzeyde performans arttırıcı birçok program geliştirilmiştir. Projeler, kurslar, son model laboratuvarlar gibi birçok deneme-görme faaliyetleri zihinde bir dizi öğrenilmiş merkezler oluşturacaktır. Bu stratejiyi bir nevi sistematik ‘tren modeli’ olarak adlandırabiliriz.

Tren Modelini Kullanma
Şimdi bu modeli kullanabilme basamaklarından birkaç örnek üzerinden bahsedelim. Proje tabanlı öğrenmeyi başlangıç noktalarından biri olarak düşünelim. Öğrencilerin kendi öğrenme yollarını oluşturmak için kendi seçtiği konularla kendi zihin banliyölerinde ilerleme kaydetmeleri sağlanacaktır.

Bazen kolej ve özel okul öğretmenleri tarafından öğrencilere rehber niteliğinde bir konu yelpazesi de sunularak kendi konularını seçmelerine de yardımcı olunmaktadır. Birçok konular, metaforlar ile sorgulamaya dayalı anlayışla hareket edilmektedir. Bu modelde, öz-yönelimli konularla analiz yapma, sorgulama, küçük diyaloglar geliştirme, iyileştirme ve yeniden paketleme ile sistematik veriler oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ayrıca öğrenciler, bu modelde birçok temel yeti kazanırlar. Bunlardan bazıları:

 • Mücadele
 • Gözlem yapma
 • Sorgulama
 • Soru sorma
 • Bir dizi felsefik duruş aktarma
 • Önem açıklama
 • Tespit
 • Karşılaştırma
 • Tasarım geliştirme
 • Gözden geçirme
 • Öyküleme
 • Savunma
 • İhtiyaca göre birincil ve ikincil fikirler geliştirme
 • Ders çıkarma
 • Sosyal uygulama yetisi


Unutmayın ki, büyük fikirler özgür zihin faaliyetleri ile ortaya çıkar. Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu ekibi olarak kolej ve diğer özel okulların eğitim kalitelerini arttıracak makale ve haberlerle, siz değerli velilerimizin yanında yer almaktayız.