Kolejlerin Öğrencilerine Sundukları 8 Ayrıcalık

Öğretmenler; birçok insanın hayatında önemli roller oynamış, hayat görüşü, kariyer planlaması, bilgi ve ilgi dağarcıklarını genişletmelerinde öğrencilerine sadece okul hayatlarında değil bütün bir ömürleri boyunca rehberlik etmişler ve yol gösterici olmuşlardır. Her öğrenci öğrenim hayatı boyunca muhakkak böyle bir öğretmenini ve söylediklerini hatırlamakta ve önemsemektedir.

Peki bu cümleleri okulları için kuran kaç öğrenci var?

30 yıllık bir eğitim kariyeri olan Dünya Çapında teori ve çalışmaları ile tanınan Profesör Ken Robinson bu konudan biraz muzdarip olanların başında yer alıyor. Okullar sadece bina olarak ve fiziksel imkanları ölçüsünde değerlendirildiğinde bu normal gelebilecek bir sonuçtur fakat okullar bundan çok daha ötede değerlendirilmeyi hak ediyor Profesör Robinson’a göre.

2006 Yılında TED Konuşmalarında gerçekleştirdiği ve efsaneleşen “Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor” konuşmasında bahsettiği özel okul veya kolejlerin öğrencilerine tanıdığı 8 temel ayrıcalığı bizlere tanımlıyor.

Veliler; işte Ken Robinson’un bizlerle paylaştığı özel okulların öğrencilerine sundukları sekiz temel ayrıcalık:

Merak
Herhangi bir konudaki merak; öğrencilerin soru sormalarını ve sadece eğitim gördükleri alanlarda değil diğer başka bütün branşlarda çalışmaların nasıl gerçekleştirildiğini, geliştirildiğini keşfetmelerini sağlamaktadır.

“Merak çocukların doğal olarak hissettikleri ve peşinden gittikleri bir duygudur” diyen Robinson, okulların öğrencilere sundukları eğitimde merak duygularını körelttiklerine dikkat çekiyor. Fakat ilgili ve donanımlı öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşım tarzları ile onların merak duygularına yaptıkları katkıları ve özel okullar ile kolejlerin avantajlarının genç zihinlere olumlu katkılar sunduklarının soru sormaya ve araştırmaya teşvik edildiklerinin de yadsınamayacak ölçülerde olduğunu belirtiyor Profesör Robinson.

Yaratıcılık
Bir öğrencinin yeni fikirler üretmedeki yeteneği ve bu yenilikleri pratikte uygulama isteği yaratıcı düşüncesinin sonucudur.

Orijinal düşüncedeki kritik sorunun kişisel tatmin olmadığını vurgulayan Robinson, orijinalitenin kültürel ilerleme için gerekli olduğunu söylemektedir. Yaratıcı düşüncenin sanatsal, mimari ve teknolojik gelişmelere zemin oluşturduğunu söyleyen Robinson aynı yaratıcı düşüncenin kirliliği ve doğanın harap edilmesinin de önüne geçmediğini sözlerine ekliyor. Okulların öğrencilerine yaratıcı düşünme ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik destekleyici eğitimler verdiklerini belirten Robinson, öğrencilerin karmaşık sorularına onları geliştirici cevaplar üreten okulların varlıklarının kültürel gelişime katkı sağladıklarını yazıyor.

Eleştiri
Gerekli yargı ve argümanları oluşturabilmek için fikirleri ve bilgileri analiz edebilmek olarak tanımladığı eleştiriyi yaşadığımız bilgi çağının bir gerekliliği olarak vurguluyor Robinson.

Robinson genç nesillerin yaşadığımız çağın bir zorunluluğu olarak bütün bilgilere şüphe ile yaklaşmaları gerektiğini fakat objektif analizlerle elde edecekleri bilgilerin onların gelişimine katkılar sunacağını söylemektedir.

Robinson’a göre okullarda öğretilen her disiplin eleştirel bir gözle öğrencilere sunulmalı ve öğrencilerin olaylara eleştirel bakabilmelerini sağlamalıdır. Gözden kaçırılmaması gereken nokta ise eleştirinin saygı kuralları çerçevesinde geliştirilmesi ve sunulmasıdır.

İletişim
Robinson iletişimi; medya ve diğer iletişim kanallarında fikirlerin açık ve güven duygusu ile kitlelere ulaştırılmasının sağlanması şeklinde tanımlıyor.

İletişimin sadece konuşmak veya yazmak olmadığını vurgulayan Robinson eğitimin ve dolayısıyla okulların öğrencilere iletişim için sadece bu ikisinin olmadığını müzikle, dansla, şiirle veya bir video ile de iletişim kanallarının kullanılabileceğini ve etkili kullanılabileceğini öğretmenleri gerektiğini anlatmaktadır.

İşbirliği
İşbirliğinden başkaları ile yapıcı çalışmayı kastettiğini anlatan Robinson; okullarda gerçekleştirilen grup projelerinin, münazara ve takım oyunlarının önemine dikkat çekmektedir.

Böylece öğrencilerin zihinlerinde işbirliğini, birlikten doğacak kuvvetin önemini anlayacaklarını ve hayatları boyunca işbirliğine değer vereceklerini anlatan Robinson, onların çatışmalarını çözmek ve çözümlere destek olmalarının da ancak okullarda öğretilebilecek bir tutum olduğunu söylemektedir.

Merhamet
Robinson merhametin; empati yeteneği ile ve kendimizden başkaları ile ilgili olduğunu, başkalarına göre de düşünebilme kabiliyetinin kazanılması olarak yorumlanması gerektiğini söylemektedir.

Merhametin çocuk yetiştirmede anahtar bir kavram olduğunu dile getiren Robinson öğrencilerin okullarda uyarı ve öğütlerden çok şefkat ve merhamet duygularının geliştirilmesine yönelik eğitimler ve yönlendirmelerden geçirilmeleri gerektiğini söylemektedir.

Soğukkanlılık
Soğukkanlılığı; iletişim ve insanlarla bağlantılar kurma kişisel uyum ve denge duygusunu geliştirmek olarak tanımlayan Robinson; okulların öğrencilerini dış dünyaya hazır ve sosyal hayata uyumlu yetiştirmeleri gerektiğini bunun yolunun da; meditasyon ve teşviklerle belirli bir standardizasyonla sağlanabileceğini vurgulamaktadır.

Ruhsal dinginlik ve strese karşı güçlü bir içsel mekanizma çocuklarınızın sosyal hayatta başarılı olmalarını sağlayacak yegane kaynak olmaktadır.

Vatandaşlık
Robinson’un toplumsal süreçlere yapıcı bir şekilde katılabilmek olarak tanımladığı vatandaşlık yeteneği okulların gerçek dünyaya öğrencilerini hazırladıkları temel konuların başında gelmektedir.

Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve demokrasilerde aktif bir katılımcı olarak görev alabilmenin temel noktası olan vatandaşlık okulların öğrencilerine yönelik olarak verdikleri eğitimin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Vatandaşlık, “eşit haklar için ihtiyaç, muhalefetin değerini ve barış içinde yaşamayı başkalarının haklarına, kişisel özgürlüklerin dengelenmesi olan ihtiyacın savunulması olarak öğrencilerin zihinlerine işlenmeli diyen Robinson, her sorunun sadece belli temeller üzerinde oturtularak çözülebileceğini söylemektedir.

Yukarıda sayılan sekiz temel ayrıcalık her bir bireyin zihninde olmazsa olmaz yeri bulunması gereken değerler ve kavramlardır. Dünya genelinde özel okulların ve kolejlerin üzerinde titizlikle durduğu ve konumuzun öznesi olan Profesör Ken Robinson’un sıklıkla vurguladığı eğitimin niteliği, öğrencilere sayılan bu sekiz ayrıcalığı layıkıyla sunmaktadır.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu ekibi olarak farkındalık yaratacağına inandığımız “Kolejlerin Öğrencilerine Sundukları 8 Ayrıcalık” makalemizin video galerisinde ise Ken Robinson’un 2006 yılında yaptığı efsanevi konuşmanın videosunu alt yazılı seçeneğiyle birlikte bulabileceksiniz.