Kolejlerin Sınıf Konseptleri Öğrencileri Bekliyor

Kolejlerin sınıf içi düzenlemeleri; öğrencilerin verimliliğini yükseltecek, onları düşünmeye sevk ve teşvik edecek düzende olmaktadır. Özel okulların özellikle teknolojinin son ürünlerinin kullanıldığı sınıflarda eğitim imkanları sağlamaları öğrencilerin öğrenim kalitelerini arttırmaktadır.

Uluslararası eğitimcilerin sınıf içi düzenlemelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları belli başlı noktalar vardır. Makalemizin konusunu teşkil eden ve öğrencileri özgür düşünceye sevk edecek bu düzenlemeleri siz kolej velileri ve öğretmenleri için derledik.

İşte öğrencilerin zihin dünyalarını özgür bırakacak "Sınıf İçi Konseptler":

Boş Alanlar Oluşturun
Boş alanları nasıl oluşturacağınız elinizde bulunan alanla doğru orantılı bir durumdur. Fakat her alan öğrenme ve öğretme stratejilerine uygun olarak kullanılabilir. Elinizde bulunan alanda kullanacağınız dekoratif ürünlerle oluşturacağınız ambiyans öğrencilerinizin zihinlerinde yeni fikirlerin oluşmasına yardımcı olacaktır. Kolejlerin imkanları dahilinde bir çok farklı konsept (uzay, laboratuvar, doğa vb ortamlar) rahatlıkla uygulanabilecektir.

Geometriyi Kullanın
Özellikle kolejlerin matematik öğrencileri için uyguladıkları bu yöntem ile; daire, yarı daire, biçimsel satırlar ile öğrencilerin zihinlerinde matematik ve geometriye dair birçok ayrıntı ile öğrencilerin bilinçaltında süreklilik sağlanabilir. Ayrıca gruplandırmalar ile (Bir Grup+ 4 Sıra, 2 Grup+ 2 Sıra kabul edilen verimliliği yüksek gruplamalardır) öğrencilerin verimliliklerini arttırabilirsiniz.

Google Odası
Eğitimcilerin ismi üstünde en kolay anlaşmaya vardığı “Google Odası” ismini renklendirme üzerine kurulu düşünce altyapısından almaktadır. Birçok rengi düşünün aynen Google arama sayfalarında olduğu gibi, ve çeşitli ışıklarla aydınlatılmış sınıflarda öğrencilerin hayal dünyalarına birer yolculuk yapmam mümkündür. Renklerin ve ışıkların altında gruplarla veya bireysel çalışmalara imkan sağlayan sınıflar kolej öğrencilerine ve öğretmenlerine bir çok kolaylık sağlayacak ve verimliliği yükseltecektir.

Oval Sınıflar
Sınıf içerisinde oluşturulacak tam veya yarı oval sıralar ile öğrencilerin derse katılımlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca oval sınıflarda öğretmenlerin sınıfa hakim olmaları daha kolay olmakta ve yönlendirmeleri daha yerinde olmaktadır. Oval sınıflarda öğretmenlerin sınıfın ortasında olması yani merkezde bulunması ise öğrencileri motive eden bir diğer etken olmaktadır. Birbirilerinin yüzünü görebilen öğrencilerin ise karşılıklı konuşma ve diyaloglarında gelişme görülmekte böylece doğru tartışma ve söz sırası gibi basit münazara alışkanlıkları kendiliğinden öğrencilerin davranışlarına yansımaktadır.

Laboratuvar Düzeni
Kolejlerin önde oldukları alanlardan olan laboratuvarların sınıf içi düzenlemelere ilham kaynağı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle sınıf içerisinde sürekli oturarak eğitimlerine devam eden öğrencilerin laboratuvarlarda ayakta ve interaktif olarak derslere katılmaları öğretim açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Laboratuvar düzenini bütün sınıflara doğru şekil ve şartlar altında uygulamak özel okul öğrencileri için büyük artılara sebep olacaktır. Öğrencilerine düşünme ve harekete geçme üzerine ilham olacak olan laboratuvar düzeni öğrencileri alışılmış eğitim anlayışı dışında bir çok alan olduğuna da ikna edecek ve onları olumlu yönde motive edecektir.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak yeni eğitim öğretim yılında bütün öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dileriz.