Modern Eğitim İçin 8 Kritik Beceri

Modern Eğitim İçin 8 Kritik Beceri

PISA ve TIMSS gibi yetkinlik becerileri ölçütleri de dâhil olmak üzere bir dizi farklı uluslararası sıralamayı harmanlayarak eşdeğer bir oran sağlayan Pearson şirketi, 4 yıl önce öğrencilerin küresel olarak değişen beceri ihtiyaçlarını analiz ederek Bilişsel Beceriler ve Eğitsel Erişim Küresel Endeksi’ni yayınlamıştı.

Bilişsel Beceriler ve Eğitsel Erişim Küresel Endeksi, 39 ülkenin ve bir bölgenin (Hong Kong) performansını iki eğitim kategorisi ile karşılaştırıyordu: Bilişsel Beceriler ve Eğitimde Başarı.

Kısacası, bu endekse göre ülkelerin eğitimdeki başarıları 6 ders ve 8 beceriyle biçimlendiriliyor. Biz bu yazımızda küresel olarak değerlendirmelere konu edilen bu derslerden kısaca bahsetmeyi ve eğitim sistemimiz üzerinde düşünmenizi sağlamayı hedefliyoruz.

Ders 1 

OECD, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyümenin yarısının son on yılda ülkelerin eğitim alanındaki becerilerden kaynaklandığını tahmin etmektedir.

Ders 2

Son yıllarda, temel okuma, yazma ve aritmetik yeteneklerinin ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasında yeterli olmadığı giderek daha net hale geldi. 21. yüzyılın getirdiği bilişsel olmayan becerilerinin önemi - genel olarak sosyal etkileşim için önemli yetenekler olarak tanımlanır – gitgide daha da hissedilir hale geldi.

Ders 3

İnsanlara çocukluğunun başlarında doğru becerileri öğretmek, eğitim sistemine uyum sağlayamayan insanlar için yetişkinlik becerilerini geliştirmeye çalışmaktan çok daha etkilidir. Ancak, ilköğretim yüksek kalitede olsa bile, beceriler düzenli olarak kullanılmazlarsa yetişkinlikte azalıyorlar.

Ders 4

Yaşam boyu öğrenme, hatta evde basit okuma ve işyerinde deneyimleme sayısı, yaşla ilişkili beceri azalmasını yavaşlatmaya yardımcı olur; ancak sadece çok yetenekli olan bireyler için. Yetişkinlerin evde verdikleri eğitim, zayıf bir eğitim sistemini telafi etmek için çok az şey yapar. 

Ders 5

Teknoloji, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetişkin eğitimine yeni yollar açabilir, ancak tabi ki her derde deva değildir. Tek başına teknolojinin kişilere yeni beceriler geliştirmesine yardımcı olduğuna dair çok az kanıt bulunmaktadır.

Ders 6

Gelişmekte olan ülkeler, daha verimli beceriler gündemini değerlendirmeye başlamadan önce temel becerileri daha etkili bir şekilde genç bireylerine öğretmek zorundadırlar. Aritmetik ve okuryazarlık temelleri yerine getirilmediğinde, 21. yüzyıl becerilerini güçlendirmek için pedagojilere ve teknolojilere yatırım yapmanın çok az bir önemi var.

Geleceğin Öğrencileri İçin 8 Beceri


Hazırlanan raporda modern çağın öğrencileri için 8 beceri sıralanmıştır:

1. Liderlik

2. Dijital Okuryazarlık

3. İletişim 

4. Duygusal Zekâ 

5. Girişimcilik 

6. Global Vatandaşlık 

7. Problem Çözme 

8. Takım Çalışması

Bu beceriler, çoğu zaman farklı organizasyonlar tarafından '21. yüzyılın becerileri' olarak adlandırılıyor.

Açıkçası, son çalışmalar gösteriyor ki, 21. yüzyıl becerilerine muazzam bir ilgi var. Bizim birkaç ders altında incelediğimiz bu beceriler hakkında bilgi edinmek için raporun tamamını kontrol etmenizi öneriyoruz.