Müzikle Öğrenme ve Etkinlik Önerileri

Geçmişten günümüze kadar yapılan birçok araştırma, müziğin çocukların beyin ve sinir gelişimine katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Enstrüman çalabilen ve çalamayan çocuklar arasında yapılan bu araştırmalar sonucunda; müzikle ve enstrümanla ilgilenen beyinlerin, işitsel ve görsel kısımlarının iki alanında aktivite gözlenirken, müzikle ilgilenmeyen beyinlerde ise ya sadece işitsel ya da sadece görsel kısmında aktivasyon görülmüştür.

Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan çocukların akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Müziğin çocuk üzerinde sağladığı faydalardan kısaca maddeler halinde bahsedecek olursak:

Müzik, çocuğun konsantre olma becerilerini destekler niteliktedir. Müzik beynin birden fazla alanını çalıştırdığından, çocuğun dikkatini toplanmasında artış sağlar. Mesela, gürültülü bir sınıfta öğretmenin söylediklerine daha iyi odaklanır. Tercih edilen müzik aletine göre çocuğun motor becerileri, hareketleri pekişir ve gelişir.

Küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenen çocuğun diğer çocuklara göre derslerine çalışma konusunda daha disiplinli olduğu görülür. Çünkü çocuğun, küçük yaşta müzik aleti çalıyor olması onun düzenli bir çalışma yaptığının göstergesidir.

Müzik, çocuğun kendine güvenini arttırır. Liderlik özelliği, sorumluluk bilinci ve daha birçok olumlu özellik müzikle çocuğun hayatına girmektedir.
Enstrüman  çalmak, kendini ifade etme tarzlarından biri olduğundan sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Müziğin stres düzeyinde düşüş sağlayan bir etkisi olduğundan depresyon ve kaygı bozukluklarında ek bir tedavi olarak da kullanılabilir.

Ayrıca müzik aleti çalabiliyor olmak, çocuğun bir orkestra ya da gruba girmesine de yardımcı olur. Bu durum çocuğun sosyal ilişkilerinde olumlu bir araçtır.

Kolejinisec Kolej Tercih Platformu Ekibi olarak bu önemli noktadan yola çıkarak, siz velilerimiz için iki etkinlik önerisi hazırladık.

Etkinlik 1: Marakas Etkinliği
Malzemeler:

2 plastik kaşık, boş sürpriz yumurta, gazlı kalem, patlamış mısır, beyaz bant

Yapım Basamakları:
Boş yumurta kutularını mısır ile doldurulur.
Mısır dolu yumurtanın iki kenarına birer plastik kaşık yerleştirilir ve beyaz bant ile sabitlenir.
Yumurtaya sabitlenen kaşıkların alt uçları da beyaz bant ile birleştirilir.
Beyaz bandın üzeri gazlı kalem ile dilediğince boyanır ve süslenir.

Etkinlik 2: Sihirli Flüt Etkinliği
Malzemeler:

8-10 adet pipet, selobant, cetvel

Yapım Basamakları:
İlk pipet olduğu uzunlukta tutulur ve diğer pipetler bir öncekine göre 2 cm kadar kısaltılır.
Tüm pipetler boylarına göre sıralanır.
Pipetlerin tümü en alt kısımlarından sağlamca bantlanır.

Daha sonra çocuğunuzdan bir resim ve “Flütüm sihirli olsaydı?” üzerine bir hikaye yazmasını isteyebilirsiniz. Keyifli günler dileriz.