Özel Okul Tercihinin 10 Nedeni

Özel Okul Tercihinin 10 Nedeni

Evimize daha yakın bir çok okul olmasına rağmen çocuklarımızı neden özel okula göndeririz? Son dönemlerde fiziki şartların iyileştirilmesi ile devlet okulları kolejlerle yarışa girer gibi olsa da henüz özel okullarla yarışabilecek niteliğe ulaşamadılar. Peki gerçekten çocuklarımızı daha yüksek meblağlar ödeyerek (bazı öğrencilerin kolej bursları kazanamadıklarını ve kolej fiyatlarından indirim hak etmediklerini düşünürsek) iyi bir eğitim almak mümkün müdür?

Hemen yanıtlayacak olursak: Evet. Böyle bir imkan mümkündür. Çocuğunuz kolej eğitimi alarak; eğitim, sosyal ve iş hayatlarında bir çok alanda rakiplerine göre önde başlayacaklardır.

İşte 10 madde ile çocuklarımızı özel okula göndermemizin nedenleri:

 

1- Kişisel Gelişim Odaklı Eğitim
Özel Okullar odak noktalarını, özellikle üniversiteye hazırlık süreçlerinde öğrencilerinin kişisel olgunluk ve gelişimlerini akademik yeterliliğe uygun olacak şekilde ayarlarlar. Böylece kolejden mezun olan bir öğrenci sosyal hayata ve iş yaşamına doğru niteliklerle hazır olarak başlar.

2- Alanlarında Uzman Öğretmenler
Öğretmen seçimi özel okullarda önemli süreçlerin başında gelmektedir. Öğretmenler tecrübelerine, öğrenciliklerindeki başarılarına ve öğretme yeteneklerine göre derecelerle kolejlerde öğretmen olarak işe başlayabilmektedirler. Ayrıca kolejlerin tanıdığı imkanlarla kendilerini daha hızlı geliştirmekte ve güncel trendleri takip etmektedirler.

3- Eğitime Yardımcı Tesisler
Özel okulların öğrencilerine sundukları tesislerin başında; kütüphaneler, sportif ve kültürel alanlar, bilimsel laboratuvarlar vb. alanlar gelmektedir. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olan kütüphaneler kolejlerin önem verdikleri alanların başında gelmektedir. Gerek niteliksel zenginlik, gerekse niteliksel yeterlilik kolej kütüphanelerinin başlıca özellikleri olmaktadır. Futboldan yüzmeye, tenisten okçuluğa kadar geniş bir çerçevede sportif imkanları öğrencileri için bünyelerinde barındıran özel okullar böylece her yönden gelişmiş bireyleri toplum hayatına kazandırırlar.

4- Eğitime Uygun Sınıf Mevcutları
Birçok ebeveyn için çocuklarını kolejlere göndermenin en önemli nedeni sınıf mevcutlarıdır. Özellikle ülkemizde yüksek doluluk oranlarına sahip sınıflarda eğitimin neredeyse imkansızlaşması özel okulların 25 kişiyi geçmeyen sınıflarda eğitimlerine devam etmesi birçok veliyi özel okul tercih etme noktasına getirmektedir.

Sınıf içi mevcutların düşük olması demek, öğretmenin öğrencileri ile daha fazla ilgilenmesi ve öğrencileri daha yakından takip etmesi demektir. Böylece öğrencilerine daha iyi rehberlik edecek ve öğrenciler de sınıf içerisinde daha fazla söz sahibi olarak kendilerine olan güvenlerini arttıracaklardır.

5- Aidiyet Duygusu Aşılaması
Özel okulda eğitim gören bir öğrenci kolejinin markası ile bir ömür boyu beraber yol alacaktır. Aldığı eğitimin adı olan kolej ismi birçok kapıyı ona açan önemli bir anahtar olacaktır. Çünkü iş dünyasında bazı isimler senet işlemi görmektedir. Aldığı eğitim, kişisel performans değerlendirmelerinde kolej mezunu öğrenciyi öne geçirecek adımlar olmaktadır.

6- Ebeveynlerin Eğitimin Her Anında Aktif Katılımı
Özel okullarda veliler her an çocuklarının eğitimleri ile yakından ilgilenme olanağı bulmaktadırlar. Bunda sınıf kontenjanlarının yeterli sayıda olmasının büyük katkısı vardır. Ebeveyn – öğretmen ilişkisi daha sağlıklı yürümektedir. Çünkü bir öğretmenin sorumlu olduğu öğrenci sayısı sınırlıdır ve takibini buna göre yapmaktadır. Kolejlerin devlet okullarından ayrıldığı bu noktada veli çocuğu hakkında her an doğru bilgiyi alabilmekte ve oluşabilecek sorunlara anında veya öncesinde müdahil olabilmektedir.

7- Akademik Yeterlilik
Birçok özel okul yukarıda saydığımız avantajlarını sınıf içerisinde akademik yeterliliğe yansıtmaktadır. Öğrencilerin anlamadıkları herhangi bir konuyu pas geçme ihtimalleri yoktur. Kalabalık olmayan sınıflarda saklanmak mümkün değildir. Öğretmen anlattığı konuyu herkesin anladığından anında haberdar olur. Ayrıca müfredatlar katı ve sabit değildir. Günlük eğitim trendlerine uygun olarak güncellenen eğitim verileri öğrencileri bir sonraki adımlarına daha sağlam hazırlama eğiliminde olmaktadır.

8- Esnek Müfredat Takibi
Özel okullar müfredatlarında kısmi bir özerkliğe sahip eğitim kurumlarıdır. Değerler eğitimi, fen veya sosyal bilim ağırlıklı eğitim anlayışları onları diğer okullardan ayıran önemli özelliklerin başında gelmektedir. Öğrencilerine daha iyi hizmet verebilmek adına birçok özel okul onları sosyal hayata ve iş dünyasına hazırlayacak dersleri müfredatlarına ekleyebilmektedirler. Böylece günün değer ve şartlarına uygun bireyler yetiştirme fırsatı bulmaktadırlar. Ebeveynlerin tercihlerinde üst sıralarda olmalarının başlıca nedeni de bu tarz bir hizmeti sorunsuzca sunabilmeleridir.

9- Her Yönü Güçlü Bireyler Yetiştirmek
Kolejler eğitim verdikleri öğrencilerini akademik yeterliliğe sahip, iş hayatına uyum sağlayabilen, sportif ve kültürel yetenekleri ve hobileri olan bireyler olarak hayata hazırlamaktadırlar. Sadece bir yönü ile baskın bireyler olmaları için dengeli programlar ve müfredatlar takip etmektedirler. Ders dışı etkinliklerle bu denge sağlanmakta ve öğrenciler hayata dört dörtlük hazırlanmaktadırlar.

10- Bireysel Önem Toplumsal İlgi
Kolejler öğrencilerini içinde yaşadıkları toplumun bir bireyi olarak görmekte ve toplumsal değişime öncülük edecek kişiler olarak onlara önemli bir eğitim verdiklerinin farkındadırlar. Ebeveynler ise çocuklarının en iyi eğitimi, en iyi araçlarla aldıklarının huzuru ile güvenli yarınları tercih etmektedirler. Akademik yeterlilik, müfredat esnekliği, sportif kültürel tesislerin eğitime hizmeti, öğretmenlerin yeterliliği ve fiziksel şartların yüksekliği çocuklarının iyi bir eğitim alması için yeterli ekipmanlar olduğunun farkında olan veliler kolejleri tercih etmektedirler.

Unutulmamalıdır ki kolejler birer eğitim kurumlarıdır. Fakat velileri ile aralarında bir alışveriş söz konusudur. Bu yüzden her yıl her öğrenciyi ve dolaylı olarak veliyi memnun etmek zorundadırlar. Gizli bir hizmet akdi söz konusudur. Veli memnun olmadığı zaman kolejini hemen değiştirebilmektedir ve kolej yönetimleri bunun farkındadırlar.