Öğrenci Motivasyonunu Artıracak 13 Yöntem

Öğrenci Motivasyonunu Artıracak 13 Yöntem

Öğrenci öğrenmeye motive olmamışsa, dünyadaki hiçbir ders, kitap veya öğrenme aracı ona bir şey öğretemez.

Hem içsel hem de dışsal motivasyon, eğitim sırasında öğrencinin başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu bakımdan öğretmenler ve aileler, öğrencilere ihtiyaçları olan motivasyonu sağlama ve onları yüreklendirmek konusunda çok önemli bir konumdadır. Ayrıca her öğrenci farklı şekillerde motive olabilir. Bu yüzden onları motive etmek o kadar da kolay olmayabilir.

Öğrencilerin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik 13 Basit Yöntem

1- Öğrencilere Kendilerini Kontrol Edebilme Duygusunu Kazandırma

Öğretmen ve ailenin rehberliği, elbette ki öğrencilerin görev bilinci ve motivasyonunun oluşmasında çok önemlidir. Yine de bununla beraber, öğrencilere sınıfta ve hayatta olanlar hakkında bazı tercih ve kontrol yetkilerinin verilmesi, onları derse ve ya ilgilendikleri şeye bağlı tutmada etkili bir yol olacaktır. 

2- Amaçların Belirlenmesi

Ulaşılacak amaç ve hedefler açık ve anlaşılır biçimde belirlenmediğinde öğrenciler için bir ödevi tamamlamak veya sınıfta küçücük bir aktivitede bulunmak bile çok sıkıcı olabilir. Öğrenciler çalışmak için gerekli motivasyonun sağlanması için onlardan bekleneni bilmek isterler ve açıkçası bilmek zorundadırlar. Bu eksikliğin ortaya çıkaracağı düzensizlik henüz oluşmadan öğrenciler için sene başından itibaren belli amaç ve hedefler koyulmalıdır. Bu sayede öğrenci, neyi, ne için yaptığının bilincinde ve daha istekli olacaktır.

3- Güvenli Ortam Oluşturmak

Öğrenciler yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve getirilerini bilmek istedikleri gibi, başarısız olduklarında da ne ile karşılaşacaklarını bilmek ve buna hazırlıklı olmak isterler. Ancak bu, henüz yapmadığı şeylerin olumsuz sonuçlarını önlerine yığmak demek değildir. Aksine, öğrenciler için güvenli ve onları destekleyen bir ortam hazırlandığında kendilerine güveni ve yapabileceklerine olan inancı artacaktır. Bu sayede de öğrenciler çok daha fazla motive olacaklardır. 

4- Sınıf ve ya Oda Görünümünü Değiştirmek

Sınıflar, çok güzel öğrenme mekanlarıdır; fakat her gün hem de saatlerce sırada oturmak öğrencilerin gözünde sınıf dolayısıyla okulu sıkıcı bir ortam haline getirebilir. Genel olarak öğrenmeye veya mevcut konuya olan ilgiyi canlı tutmak için öğrencilerin zaman zaman sınıf ortamından kurtulup zihinlerini toplamalarına müsaade etmelisiniz. Unutulmamalı ki, insan beyni alışılmışın dışına çıkıldığında her zaman öğrenmeye daha istekli olacaktır.

5- Olumlu Rekabet Ortamı Sağlamak

Rekabet çoğu zaman olumsuz anlamlar yüklenen bir kavramdır. Ancak sınıf içerisinde rekabeti sağlamak her zaman kötü bir şey değildir ve bazı durumlarda rekabet, öğrenciye daha fazla çabalama ve diğerlerini geçme çabasını sağlayacaktır. 

6- Ödüller Teklif Etmek

Bilindiği gibi her insan ödül almaktan mutluluk duyar. Bundan hareketle öğrencilere ödüller vadetmekle onların ödülü kazanmak için çabalayacağı bir ortam sağlamak mükemmel bir motivasyon kaynağıdır. Ödüle olarak; sinemaya gitme, yemek ısmarlama ve hatta öğrencinin defterine öğretmeninin bir aferin yazması kadar basit bir şey bile verilebilir. Tüm bunlar öğrenciyi hedefleri doğrultusunda ilerleme ve daha fazla çalışma konusunda tetikleyici rol oynamaktadır. 

7- Öğrencilere Sorumluluklar Vermek

Bazı görevler konusunda öğrencilere sorumluluklar vermek sınıfta ve toplumda birliktelik oluşturması açısından önemli bir yöntemdir. Üstelik bu yöntem ayni zamanda onların motive olmasında da olsa etkili olabilecektir. Öğrencilerin hepsine görev düşecek şekilde çeşitli aktivitelerde öncü ve yardımcı olmalarını sağlamak onların kendilerini bireysel olarak daha önemli ve değerli hissetmelerine yardımcı olacaktır.

8- Hak Ettiğinde Övgüde Bulunmak

Bir kimseyi cesaretlendirmek ve yüreklendirmek kadar basit ve etkili bir motivasyon şekli yoktur. Yetişkinler bile daha çok tanınmak ve övgü almak için can atar. Hiç kuşkusuz öğrencilerin de istisnasız hepsi bundan hoşlanmaktadır. Topluluk içerisinde çocuklarımızı ödüllendirerek, iyi yapmış oldukları bir iş dolayısıyla methederek ve örnek gösterilebilecek çabalarını ve gayretlerini diğer insanlarla paylaşarak onlara müthiş bir motivasyon sağlayabilir.

9- Kendilerine Olan Güvenlerini Artırmak

Öğrencilerin birçoğunda başarılı olma isteği vardır ancak ona ulaşacakları yol ve yöntemi bilmeye, dolayısıyla yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Onları motive etmenin bir yolu onlara sadece sert bir bakış atmak ve kendi güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin kendi kendilerini eleştirmesi, bunu öğretmenlerin ve ailelerin yapmasından çok daha fazla motive edici olmaktadır. Böylece öğrenciler kendi amaçlarını ve hedeflerini kendileri belirleme hususunda sorumluluk sahibi olmaktadırlar.

10- Öğrencilerin Endişelerini Yönetmek

Bazı öğrenciler, işlerin yolunda gitmeme durumlarına kafa yorup dururlar. Böylelikle zamanla bu endişeler kendi içlerinde çeşitli kötü durum senaryolarına dönüşür. Böylesi öğrenciler için öğretmenler öncelikle endişesini küçümsememelidir. Size komik bile gelebilir, ancak o, onun bir numaralı korkusu ve gündem maddesi olabilir. Bu yüzden öncelikle bu durum gerçekleşse dahi bunun dünyanın sonu olmayacağını öğreterek onları motive edebilirsiniz. Netice ne olursa olsun desteğinizi esirgememeli ve öğrencilerin kendileri üzerindeki beklentilerden dolayı kendilerini ezilmiş hissetmediklerinden emin olmalısınız.

11- Yüksek Fakat Ulaşılabilir Hedefler Koyun

Yetişkinler olarak öğrencileri daha fazlası için zorlamazsanız onlar kendilerini hiçbir şekilde zorlamazlar. Öyle ki aslında öğrenciler, kendi sınırlarının zorlanmasından hoşlanırlar. Bununla birlikte, onların ulaşabileceği sınırlar içerisinde hedeflere inandıkları sürece beklentileri yerine getirmek için ellerinden geldiğince sıkı çalışırlar. Bu yüzden, öğrencileri zorlamaktan korkmamalısınız. Tabii ki hedeflerimiz yüksek ama ulaşılabilir olmalıdır. Aksi halde oluşacak umutsuzluk ve küskünlük telafisi oldukça zor durumlardır.

12- Gelişmeyi İzlemek

Öğrencilerin geldikleri noktanın aslında ne kadar uzak bir mesafeden gelinerek ulaşıldığını görmeleri çok zordur. Hele ki gözlerini korkutan, onlar için zor olan konularda… Öğretmen ve ailelerin öğrencilerin gelişimini belli aralıklarla, belki bir dönem veya bir yıl, belirlemeleri onlara hem ilerledikleri yolu göstermek hem de gelecek yollar için motive etmede güzel bir yöntem olacaktır.

13- Başarı İçin Gerekli Olanakları Sunmak

Genel olarak öğrenciler, hatta en iyileri bile kendilerinin sürekli derslerle boğuştuklarını fark ettiklerinde ve yaptıkları çalışmanın kimse tarafından methedilmemesi durumunda heveslerini kaybedebilirler. Bu yüzden öğrencilerin kendi güçlerini, bilgilerini göstermelerine imkan vermeli, kendilerinin sahip oldukları değeri görmelerini garantiye almalısınız. Bu onların motivasyonunda çok büyük bir fark oluşturacaktır.