Öğrencilerinizi Motive Etmeye Hazır Mısınız?

Öğrencilerinizi Motive Etmeye Hazır Mısınız?

Dünyanın en iyi okulunda, en iyi öğretmenleri ve en iyi öğretim araçları ile bir eğitim sistemi inşa edildiğini, fakat bu eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrencilerin öğrenmeye ve bilmeye istekli olmadıkları düşünün. Sonuç ne kadar iyi olabilir?

İçsel veya dışsal motivasyonun eğitim içerisinde kilit bir rol oynadığını, öğrenci başarısının bire bir temelinde yer alan motivasyon kaynağı öğretmenlerin öğrencilere yönelik motivasyonu teşvik edici bir çok uygulaması ile mümkün olmaktadır. Tabi ki bütün bir sınıf içerisindeki bütün öğrencilerin algı ve anlayışları farklı olacaktır. Bütünsel bir başarı için öğrencilerin tamamının öğrenmeye hevesli ve istekli olmaları gerekmektedir.
Tecrübeli ve donanımlı öğretmenler dahi kimi zaman öğrencilerini motive etmekte zorlanabilirler. Kolejiniseç Ekibi olarak öğrencilerin motivasyonları yüksek tutacak bazı temel fikirleri sadece öğretmenler için değil ayrıca veliler içinde derledik.  İşte öğrencilerin motivasyonları arttırmak için uygulanacak 21 temel adım:

Öğrencilere Kontrol Yetkisi Verin
Sınıf içerisinde öğretmenlerin gözetiminde ve denetiminde öğrencilere bazı alanlarda sorumluluklar vermek ve problemlerin çözümlerinde arkadaşlarına liderlik etmelerini beklemek onların kendilerine güvenlerini arttıracak ve başarı oranlarını yükseltecektir.

Hedefleri Tanımlayın
Öğrencilerinizden beklentilerinizi onların anlayabilecekleri düzeylerde net bir şekilde anlatın. Eğitim öğretim yılının sonunda varacakları hedefleri tam olarak bilmek öğrencilerin henüz eğitim öğretim yılının başındayken kendilerini hazırlamalarına ve yolun başındayken sonunu bilmelerine yardımcı olacaktır. Kurallar, öğrencilerden beklentiler ve hedefler herhangi bir karışıklığa neden olmadan çözüme gidecek ve öğrencilerin başarı oranlarını yükseltecektir.

Destekleyici Bir Ortam Oluşturun
Bir öğretmen öğrencileri için güvenli, destekleyici bir sınıf içi ortam oluşturmalıdır. Öğrenciler günün sonunda sınıf içerisinde yapmadıklarından çok yaptıkları ile değerlendirilmeli ve bu güveni yaşamalıdırlar.  Böylece öğrencilerin yeteneklerine olan güvenleri artacak, yapabildiklerine olan yoğunlaşmaları ise başarılarını arttıracaktır.

Ortamı Değiştirin
Her ne kadar sınıflar eğitim öğretim için yeterli ve olumlu katkılar da sağlasa, öğrenciler monotonluktan sıkılacaklardır. Böyle durumlar için konulara ve içeriklere uygun sınıf harici ortamlar öğrencilerin derslere ve anlatılan konulara olan ilgilerini arttıracaktır. Mesela bir kütüphane ve kitapla ilgili kütüphanede geçirilen süre, sınıfta o kütüphane ile ilgili anlatılan bilgilerden daha çok akılda kalacak güzel anılar olacaktır. Zihin yeniliklere açıktır ve yeniliği sever. Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak yenilikler bireysel ve toplu başarıyı arttıracaktır.

Farklı Deneyimler Önerin
Öğrencilerin tamamı derslere aynı şekil ve oranlarda ilgi göstermeyecektir. Bazı öğrenciler için uygulamalı deneyler bazıları için ise bireysel veya toplu okuma ve tartışma en iyi öğrenme şekli olabilmektedir. Öğretmen olarak bütün öğrencilerin ilgisini canlı tutmak farklı yol ve şekillerle de olsa başarıyı yükseltecektir. Önemli olan nokta hangi öğrenciye hangi yol ve yöntemle ulaşılacağının belirlenmesidir.

Pozitif Rekabeti Kullanın
Sınıf içerisinde rekabet çoğunlukla olumsuz gibi algılansa da doğru kullanıldığında gayet olumlu sonuçlar vermektedir. Pozitif rekabet ortamı oluşturulan sınıflarda öğrenciler gruplar halinde eğlenceli yarışmalarla bilgi ve becerilerini gösterme imkanı bulurlar ve böylece kendilerini geliştirmeye daha açık ve istekli olurlar. 

Ödüller Oluşturun
Ödül kazanmak herkes için istenilen bir başarı ve motivasyon aracıdır. Özellikle öğrencilerinizi motive etmek için çok büyük olmayan ödüller motivasyon arttırıcı özellikler gösterecektir. Mesela defterine yapıştıracağınız küçük bir tebrik notu, sınıfça izlenecek bir film veya gerçekleştirilecek bir organizasyon öğrenciyi başarıya odaklar ve daha fazla çalışmasına neden olur. Bunun için öğrencilerin kişiliklerini ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeniz gerekmektedir.

Öğrencilere Sorumluluklar Verin
Özellikle sınıfın işleri ile ilgili olarak öğrencilere vereceğiniz sorumluluklar onların sınıfa ve derslere aidiyetlerini arttıracaktır. Genellikle sınıfın bu tarz işleri öğrenciler için ayrıcalık olarak değil bir yük olarak görülmektedir.  Yerleşik olan olumsuz algıyı değiştirdiğiniz vakit öğrencilerin bu tarz sorumluluklara daha istekli olduklarını göreceksiniz. Kendilerini daha değerli hissedeceklerdir.

Grup Çalışmaları Oluşturun
Grup çalışmalarına her öğrenci aynı ilgiyi göstermeyecektir. Fakat grup içerisinde problem çözme ve anlatılan / istenilen şeylere olan ilgi daha da artacaktır. Deneyler ve hazırlanan projeler üstünde birlikte çalışmak öğrencilerin sosyal etkileşimlerini arttıracak ve onları planlanan hedeflere daha hızlı ulaştıracaktır.

Başardıklarında Öğrencilerinizi Övün
Sadece gençler değil yetişkinlerde övülmeyi, takdir edilmeyi sevmektedirler. Bu insan doğasının getirdiği bir durumdur. Yaşı kaç olursa olsun öğrencilerin de takdir edildikçe motivasyonları artacaktır. Öğretmenlere düşen görev ise; başarılı projeleri örnek oluşturmak için öğrencileri ile paylaşmak ve onları teşvik edici konuşmalar yapmaktır.

Özeleştiri İçin Cesaretlendirin
Birçok çocuk başarılı olmak istemektedir. Fakat başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bir çok etmen vardır. Öğrencilerinizi motive etmenin bir yolu kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilmelerine yardımcı olmaktır. Klasik yöntem ile sorunları söylemek veya düzeltmek onların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayacaktır. Onlara sadece öncü olmak, hedefleri ve amaçları belirlemeyip sonuçlara kendilerinin ulaşmasını sağlamak başarı için ilk adımdır. Böylece çıkabilecek olumsuzluklarda kendilerini kritik etmeyi de öğrenmiş ve sorunların üstesinden gelmeye istekli olacaklardır.

Heyecanlarına Ortak Olun
Öğrencilerinizi motive etmenin yollarından bir tanesi ise onların heyecan ve coşkularını paylaşmaktır. Siz öğretmek için ne kadar heyecanlı ve istekli olursanız onlarda öğrenmek için o kadar istekli davranacaklardır. Karşılıklı etkileşim işte bu kadar açıktır.

Öğrencilerinizi Tanıyın
Öğrencilerinizi tanımak sadece isimlerini bilmek demek değildir. Öğrenciler öğretmenleri tarafından; kendilerinin önemsenmelerini, ilgilerinin nelere yatkın olduğunun bilinmesini ve başarılarının takip edildiğini görmek isterler. Öğrencilerin takdir ve takip edildiklerini hissetmeleri onların öğrenme yetilerini arttıracak ve motivasyonlarını yükseltecektir. Herhangi birisinden olumlu bir geri dönüş almaları öğrencilerin kendilerine ve o kişiye olan saygılarını arttıracaktır.

Öğrenci İsteklerinin Canlı Tutulması
Öğrencilerinizin isimlerini yanında onların ilgi ve alakalarını bilmenin başka birçok yararı vardır. Sınıf içerisinde kullanılan araçlarla ilgili hangi öğrencinin ilgisi veya bilgisinin olduğunu bilmek öğrencinin derse ve konuya adaptasyonunu sağlayacaktır. Teknolojik bilgisi yüksek olan bir öğrencinin sınıf içindeki teknolojik araçlarla ilgilenmesi öğrenciye hem bir sorumluluk hem de bir ödül gibi gelecek ve başarı motivasyonu yükselecektir.

Öğrencilere Bireysel Motivasyonlarını Oluşturmada Yardımcı Olun
Öğrencilerin motivasyonlarına yardım etmek büyük yararlar sağlayacaktır. Fakat günün sonunda öğrencilerin kendi motivasyonlarını güçlü tutmaya ihtiyaçları olacaktır. Burada esas yardımcı olunması gereken nokta öğrencilere kendi kişisel motivasyonları için gerekli yolları nasıl oluşturabilecekleri ve bu yolları nasıl uygulayabileceklerini öğretmektir. Başarı için koleje gitmeleri gerektiğine öğrenci kendisi karar vermelidir, öğretmeni söylediği için böyle bir sonuca varmamalıdır. Bir öğrenciye verilebilecek en büyük hediye doğrulara ulaşabilme yetisi kazandırmaktır.

Öğrencilerin Endişelerini Kontrol Altına Alın
Bazı öğrenciler kaygılarıyla baş etmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda psikolojik olarak bekledikleri umutsuzlukla baş başa kalan öğrenciler kısır bir döngü içerisinde dönüp durmaktadırlar. Böyle öğrenciler için öğretmenlerin bazı çözüm önerileri ve önleyici tedbirler geliştirmeleri gerekmektedir. Sınav dönemlerinde özellikle artan bu durumlar için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerini tanımaları ve hangi öğrencisi ile ne tür bir diyalog geliştireceğini bilmesi gerekir. Onları destekleyici tekliflerde bulunmak sonu ne olursa olsun kaygılar ile sıkışmış öğrencilere yardımcı olacaktır.

Yüksek Fakat Ulaşılabilir Hedefler Belirleyin
Öğrenciler kendilerini hedeflere ulaşmak için zorlamayacaktır. Burada itici görev öğretmenlere düşmektedir. Siz onlara destek olup onları hedefe doğru ittirmelisiniz. Burada önemli olan nokta çok uzak vadede ve ulaşılması çok yüksek noktalarda hedefler belirlemeyin. Kısa vadelerde gerçekleşmesi muhtemel hedefler için öğrencilerini ittirmek onların başarısını arttıracak ve motivasyonlarını hazır tutacaktır.

Kendilerini Geliştirmek İçin Geribildirimler Verin
Dersler ve sınavlarla boğuşan öğrenciler bazen demoralize olabilir ve motivasyonlarını düşürebilirler. Böyle durumlarda öğrenciler nerede ve nasıl hatalar yaptıklarını onlara anlatacak, doğru yöntem ve yolları gösterecek rehberlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu görev tabi ki eğitim hayatları içerisinde en yakın rol alan öğretmenlere düşmektedir. Bir sonraki durum için problem çözme yöntemlerini öğretmenleri yardımıyla düzenleyen öğrenciler çok çalışmak için kendilerini motive etmeye başlayacaklardır.

Öğrenme Süreçleri
Öğrenciler için bir konunun öğrenme süreçlerini başından sonuna kadar takip etmek bazen zor gelebilmektedir. Özellikle öğrenme süreci içerisinde devam eden konularda öğrenciler konunun başında öğrendikleri bilgileri sonunda unutmuş olabilirler. Sınıf içerisinde bu süreçleri planlı ve programlı takvimlerle takip etmek sadece öğretmenler için değil öğrenciler içinde yararlı olmaktadır. Öğretmenler bu süreçleri öğrencilerinin derse olan ilgilerini canlı tutmak için kullanabilirler. Böylece yıllar sonra dahi öğrenilen bilgiler kalıcı olacaktır.

Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirin
Dönem boyunca bütün dersleri öğrenciler için eğlenceli hale getirmelisiniz. Öğrenciler okula bir zorunluluk sonucu olarak değil, öğrenmeye ve bilmeye istekli gelmelidirler. Ders sürelerinde bilgiyi eğlenceli olarak öğrenmek öğrenilen bilgilerin içselleştirilme sürelerini kısaltacaktır. Böylece kalıcı öğrenme gerçekleşir.

Başarı İçin Fırsatlar Sağlayın
En iyi öğrenciler bile motivasyonları kolay bir şekilde kaybedebilirler. Bunun bir çok nedeni olabileceği gibi herhangi bir şekilde kendilerini kısır bir döngü içerisine girmiş hissedebilirler. Böyle durumlarda öğrencilerinize kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak onların güçlü yanlarına nüfuz edecek fırsatlar sunmalısınız. Böylece motivasyonlarında pozitif bir dönüşüm yaşayacaklardır.

Öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek için kullanabileceğiniz bu yöntemler bir çok araştırma ve uygulama sonucu elde edilen verilerden derlenerek hazırlanmıştır. Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu Ekibi olarak gözden geçirip düzenlediğimiz temel önermelerin bütün öğrencilerde aynı sonuca ulaşması mümkün değildir. Fakat bir genele hitap ettiği ve bazı adımları atmanıza yardımcı olacağı açıktır.