Genel Kültürün Öğrenme Üzerinde Etkisi

Genel Kültürün Öğrenme Üzerinde Etkisi

Eğitim yolları, her zamanda ve her yerde farklılık gösterse de amaç bireylerin eğitilmesidir. Eğitim adımları ise toplumdan topluma değişen bir olgudur. Ve her toplumun teknolojik, sosyolojik yapısı farklıdır. Öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için de o toplumsal yapıların bilinmesi gerekiyor. Ancak bilindiği takdirde anlaşılma, anlaşabilme gerçekleşecektir.

Öğretmen görev yaptığı semtin toplum ve aile yapısını, değerlerini, yaşam tarzlarını ve normlarını bilmek zorundadır.  Bunları bilmeyen öğretmen, öğrencilerle ve ailelerle çatışmaya girebilir. Kendisinin ortamdan dışlanmasına sebep olabilir.

Öğretmen güncel olay ve haberleri de takip etmek zorundadır. Gazete, dergi okuyarak, radyo ve televizyon izleyerek gündemden haber olduğu gibi öğrencileri de haberdar edip sorularını yanıtlayabilmelidir.

Öğretmen, öğrenci ve aile, öğrenme sürecinde bir bütündür. Bunlardan birinin eksikliği bu sürecin işleyişinde aksaklığa sebep olur. Yetiştirilen birey de eksik kalacaktır.

Hepsinden önce bir öğretmenin başarı gösterebilmesi mesleğinde doyuma ulaşması ile mümkündür. Mesleğinin gereklerini bilmesi, inanması ve uygulaması önemlidir. Çünkü inanma, bilme ve uygulama, öğretmenliğin duyuşsal, bilişsel ve devinsel boyutlarını oluşturur. İnanma, olumlu tutumlar geliştirip davranışın duyuşsal boyutunu oluşturur. Başarılı öğretmenin ikinci boyutu olan bilişsel boyut, meslekte uzmanlaşmayı gerektirir. Devinsel boyut ise mesleğini icra ederken gereken eylem ve işlemleri içerir.

Toplumsal değerleri bildiği gibi öğretmen rahat okuyup yazan, konuşabilen ve bu gibi temel becerilerin hatalarından arınmış olmalıdır. Aynı zamanda öğrencilerinde gördüğü hataları da düzeltmeye çalışırken yapıcı ve sağlıklı bir disiplinle iletişim kurmalıdır.

Nitelikli bir öğretmen ayrıca bir davranış geliştirirken bulunduğu yerin toplumsal değerleriyle çelişmemeye dikkat eder. Toplumsal normlarla uyum sağlayan her davranışın benimsenmesi ve özümsenmesi daha kolaydır.

Kısacası kolej ve özel okullarımızdaki öğretmenlerimiz öğrencilerine; genel kültürlü, kibar, anlayışlı, yol gösterici ve tutarlı birer modeldirler.