Öğretmen–Veli Görüşmelerinde Önemli Noktalar..!

Öğretmen–Veli Görüşmelerinde Önemli Noktalar..!

Eğitimin her kademesinde öğrenci ile iletişimin önemli olduğu kadar velilerle kurulan diyalogların önemi de yadsınamaz boyuttadır. Bir veli toplantısı nasıl olmalıdır, nasıl bir süreç takip edilmelidir, davranışlar hangi yönde olmalıdır, nelerle karşılaşılabilmektedir gibi birçok soruyla karşı karşıyayızdır. Öğretmenlerin bu konuda velilerle iyi ilişkiler kurması ve gereken verimi sağlaması beklenir.

Öğretmenlerin öğrenciyi eğitme işinin yanında önemle üstünde durması gereken bir diğer nokta veli toplantıları ve veli görüşmeleridir. Öğrenciye ulaşabilmek amacıyla velilerle ilişkilerin sağlıklı ve uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla; resmi ve özel okullarda okul – öğretmen ve aile arasında öğrencinin başarısı endeksli iş birliği sağlamak, velileri öğrenci durumundan haberdar etmek, okulu benimsemelerini sağlamak ve etkin bir şekilde rol almalarında yardımcı olmak adına her eğitim döneminde en az iki kez olmak kaydıyla veli toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Veli toplantılarında üç farklı tarzdan bahsedilebilir. Bunlar:

 • Genel veli toplantısı,
 • Şube odaklı veli toplantısı,
 • Bireysel görüşmeler şeklinde sıralanabilir.


Bu toplantıların okul yöneticileri, rehber öğretmenleri, sınıf ve alan öğretmenlerinin tam katılımıyla gerçekleşmesi toplantıdan istenilen verimin alınabilmesi, veliler adına çok iyi olacaktır.

Veli toplantılarında şu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Velilere gönderilen “Veli Toplantısı Çağrı Yazısında” toplantı amaçları, gündemi açık bir şekilde belirtilmelidir. Velinin yalnızca çocuğunun notunu öğrenmesi varsa yaramazlıkları şikayet için çağrılmadığını düşünmesi gerekir.
 • Okul bütün yapısı ve sistemiyle (bina, personel, eğitim olanakları, ihtiyaçlar vb.) velilere tanıtılmalı, tüm soru ve beklentileri karşılanmalıdır.
 • Okullarda uyulması gereken kurallar ve uygulanması gereken yönetmeliklerden velilere de bahsedilmelidir. Sürecin velilerin desteği ile daha sağlıklı ilerleyeceğine dair düşünceler velilere aktarılmalıdır.
 • Velilere her çocuğun kendine has farklılıkları olduğu ve haliyle her öğrencinin farklı başarılar sergileyeceği anlatılmalıdır. Öğrencinin özelliklerinden fazla başarı beklemelerinin yanlış olacağı velilere anlatılmalıdır.
 • Rehber öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen öğrencilerin başarı ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerin anlatılması velilerin okula karşı olumlu tutumlar sergilemesini sağlayacaktır.
 • Velilerin öğrenci gelişimi ile ilgili varsa bilgilendirilmek istedikleri konular rehber öğretmenler tarafından not alınarak belli zamanlarda seminerler düzenlenmelidir.
 • Velilere öğrencilerin başarısızlıklarından çok başarılı ve olumlu yanlarından bahsedilmelidir. Çocuklarıyla gurur duymaları sağlanan veliler böylece okulu da benimseyeceklerdir.
 • Okulu sık sık ziyaret edip öğrencilerin izlenmesi gerektiği hatta özel olarak rehber öğretmenleri, sınıf öğretmeni ya da okul yöneticileri ile görüşebilecekleri söylenmelidir.
 • Velilerin okul hakkındaki görüşlerine önem verilmeli, uygulanabilir olanlar değerlendirmeye alınmalıdır.
 • Okulun olanakları çevresinde öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılması için velilerin desteğinin çocuğun başarısı ve çevreye uyumu açısından öneminden bahsedilmelidir.
 • Çocuğun davranışlarının ara ara izlenilmesi ve olağandışı davranışlarda öğretmenlerinin de bilgilendirmeleri gerektiği velilere hatırlatılmalıdır.


Veli Görüşmelerinde Karşı Karşıya Kalınabilecek Bazı Durumlar
Çocuğu Suçlama: Veli, toplantılarda çocuğundan şikayet duyacağı endişesi ile ilk hamleyi yapma eğilimindedir. Öğretmen şikayette bulunmadan “Evet, biliyorum çocuğum hatalı.” moduna girebilir.

Öğretmeni Suçlama: Bazı durumlarda veli, var olan olumsuz durumdan öğretmeni sorumlu tutabilir. Bunu üstü örtülü biçimde dile getirdiği gibi açık bir şekilde de dile getirebilir.

Başkalarını Suçlama: Veli, çocuktaki sorunlu durumları, kendi dışındaki başka faktör ya da kişilere yükleyebilir. Mesela, dedesinin onu çok şımarttığı, ablasının kötü örnek olduğu veya geçirdiği bir hastalık, ayrılık gibi faktörler başarısızlık veya olumsuz durumlara neden olarak sayılabilir.

Veli toplantıları ve görüşmeleri incelendiğinde bu üç tavrın sık sık görüldüğü gözlenmiştir. Öğretmen veliyi ya da öğrenciyi suçlamaya kalktığı an veli savunmaya geçer ki bu durum çözümden çok güçlüğe neden olur.

Peki, çözüm ne olmalıdır? Cevap: İşbirliğidir. Suçlu aramaktan çok sağlam ve sağlıklı bir işbirliği her zaman yapıcı bir çözüm olmuştur. Suçluyu bulmak hiçbir zaman çözüm olmamıştır. “Soruna sebep olan nedenler” araştırılıp ortadan kaldırılmaya, en azından kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Öğretmen başta bu hususları göz önünde bulundurarak hareket ettiği zaman, işbirliği yapma beklentisini ortaya koyduğu zaman velinin kaygıları azalacak ve veli rahat olacaktır. Böylece veli bir sonraki toplantı ve görüşmelere daha istekli gelir. Başarı sadece öğrencinin sınav sonuçları değildir özellikle kolej ve özel okullarda veli – öğretmen diyalogları da başarıyı arttıracak faktörlerin başında sayılmaktadır.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak eğitimde başarının anahtarlarını sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.