Veliler Okul Tercihine Hazır Mısınız?

Veliler Okul Tercihine Hazır Mısınız?

Anne babalar için bir parça sancılı, bir parça karmaşık bir dönem olan doğru lise tercihi döneminde lise türlerinin artan sayısı göz önünde bulundurulduğunda seçim yapmanın çok da kolay olmadığı ortada. Bu zorlu süreçte velilerin kimi medyadan, kimi eğitimcilerden, kimi eş dost tanıdıktan topladığı bilgileri harmanlayarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Lise tercihi üniversite ve dolayısıyla gelecek planlaması ve şekillendirmesi açısından sonra derece kritik bir öneme sahiptir. Tercihlerimizde dikkat edeceğimiz ilk kural ise; çocuklarımızın ruhsal ve zihinsel düşünceleri, hayalleridir.

Seçtiğiniz lise üniversite tercihini doğrudan etkileyeceği için; karar verirken acele etmeden birlikte konuşarak ve çocuğunuza bazı sorular sorarak karar vermeniz gerekmektedir. Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak siz velilerimizin okul tercihinde dikkat etmesi gereken noktaları derledik. Eğitimci gözlüğümüzle adım adım izlenmesi gereken yolları aşağıdaki şekliyle oluşturduk.

Bu adımlardan ilki çocuğunuzun şu 3 soruya cevap vermesini istemek.

  • Liseyi bitirdikten sonra iş sahibi mi olmak istiyor, üniversiteye mi gitmek istiyor?
  • Okul hayatının ardından hangi meslekte kariyer sahibi olmak istiyor?
  • Eğitimine yurt dışında devam etmek mi istiyor?


Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun, gelecek beklentilerini karşılayabilecek Anadolu ve Fen Liseleri ile Kolejler düşünülecek liseler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Dershanelerin dönüşüm süreçleri ile birlikte yeni özel okul türü olarak eğitim sistemimizde yer alan “Temel Liseler ve Hazırlık Liseleri” de seçim yapılabilecek eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Hangi lise türünü tercih edeceğinize karar verdikten sonra okul seçiminde dikkat edeceğiniz kriterler neler olacak? İşte o kriterler:

Ev ve Okul Arasındaki Mesafe
Ev ve okul arasındaki mesafe her zaman ilk sıralarda yerini alır. Çünkü seçeceğiniz en iyi okul evinize yakın olan okuldur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve evine uzak mesafede okul seçen bir öğrencinin, okuluna saatler süren bir yolculuk sonrası varması, okul sonrasında ise yine saatler süren bir yolculuk sonrası evine yorgun düşmüş şekilde gelmesi, ödev ve tekrar yapacak hatta dinlenecek vakti bulamaması telafi edilebilir bir kayıp değildir.

Eğitim Müfredatı
Seçeceğiniz her lise size farklı kariyer planları sunmaktadır. Öğrenim göreceğiniz üniversiteye ve mesleğe göre lise seçmek; olmazsa olmaz maddeniz olmalıdır. Ancak bir kolej seçimi ile karşı karşıyaysanız bu sınıflandırmayı yapmak sizin yapacağınız araştırmaya kalıyor. Seçeceğiniz lisenin eğitim müfredatının öğrencinin üniversite sonrasındaki hedefleriyle ilişkilendirilebilir olması önemli bir noktadır.

Fiziki Yapı 
Bir eğitim kurumunun fiziki yapısının o kurumda verilen eğitimin kalitesini arttırdığı şüphesiz önemli bir kıstastır. Öğrencinin derslerde öğretmenle daha fazla akademik temasta bulunabilmesi adına sınıfların kalabalık olmaması, öğrencinin öğrendiğini uygulayıp pekiştirebileceği ve böylece öğrendiğini kalıcılık düzeyine taşıyabileceği laboratuvar mekanlarının olması, dersliklerin konforlu yüksek tavanlı ferah ve ışık alan odalar olması, öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlardandır.

Kadro Niteliği
Okulun üniversite sınavı ve diğer akademik alanlardaki başarısını, katıldığı olimpiyatları, projeleri, yarışmaları inceleyerek bir okulun eğitim kadrosunun yeterliliği ve okulun eğitim öğretim düzeyi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu noktada, okulun rehber öğretmeninin önemli rolünü lütfen unutmayın ve araştırın.

Üniversite Başarısı
Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları, üniversite hazırlık sürecinde öğrencinin yarıştan kopması, motivasyonunun düşmesi gibi beklenmedik sorunlar noktasındaki çözüm yöntemleri önemlidir.

Yabancı Dil
Liseleri önemli kılan ve gençlerin çağı yakalamasındaki en önemli seçme kriterlerinden biri de yabancı dil eğitimdir. Burada önemli olan çocuğunuzun yabancı dili yazarak mı yoksa yaşayarak mı öğreneceğidir? Özel okullar dil eğitimi konusunda farklı görüşe ve tekniğe sahip oluyorlar. Devlet okullarında ise durum ortada. Ayrıca kolejlerin sunduğu 2. hatta 3. yabancı dil imkanının dünya çapında bir gereklilik  halini aldığı da günümüz gerçeklerindendir.

Sosyal Faaliyetler
Öğrencinin kendini tanımasına, zayıf yönlerini güçlendirmesine, güçlü yanlarını kontrol edebilmesine, inisiyatif kullanmasına, sorumluluk almasına, ekip çalışmasına uyum sağlamasına imkan sağlayan kulüp çalışmalarının ve eğitsel kol saatlerinin eğitim programının içinde yer almasının velilerin ve öğrencilerin okul seçiminde önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz.

Ücretler ve Bursluluk Oranları
Hemen hemen bütün kolejlerin bursluluk sınavı yaptıkları veliler tarafından dikkatle takip edilen bir durumdur. Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı yönerge ile bursluluk sınavlarının Mart ayı itibariyle tamamlanması gerektiğini bütün özel okullara bildirmiştir. TEOG sonrası çocuğunuzun başarısıyla orantılı olarak burs kazanabileceğini unutmayınız.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan bu sürecin bütün öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak: Derleme