Çocuklar İçin Arkadaşlık İlişkisinin Önemi

Çocuklar İçin Arkadaşlık İlişkisinin Önemi

Çocuğun sosyal hayatı tanıma ve adapte olma macerası ailede başlayıp okul hayatıyla devam eder. Ailede insan ilişkilerinin temeli atılır ve okul hayatıyla da farklı insan tanıma olanağı sağlanır. Çocukların sosyal becerilerinin gelişmesinde, karakterlerinin oluşmasında, okul hayatı ve arkadaş ilişkileri  önemli rol oynar.

Çocuklar, kendilerine ve karakterlerine daha yakın arkadaşlar seçmeye meyillidir. Arkadaşlık ilişkilerinin başlamasıyla da çocukların benmerkezci tutumu değişir ve hayata başka pencerelerden bakmayı öğrenirler.

Bir insana veya bir arkadaş grubuna uyum sağlamak, ortak paydada buluşmak, maddi-manevi değerleri paylaşmak ve bu ilişkiyi sürdürmek için gerekli sosyal beceriye sahip olmak çocukların olumlu benlik algısı oluşturmasını sağlar. Bu durum çocuğun karakterinin sağlam bir şekilde oluşmasının önemli bir koşuludur. İşte duygusal ve sosyal becerilerin gelişmesini sağlayan en önemli şeylerden biri arkadaşlıktır ve çocuklar bu sürece eğitim hayatıyla atılırlar.

Genellikle ortaokulda farkına varılan arkadaşlık olgusu çocukların okul başarısını dahi etkiler. Peki, çocuğun karakterinin oluşmasında önemli rol oynayan bu süreçte ailelerin tutumu ne derece önem arz eder? Bu konuda ebeveynler nelere dikkat etmeli? İşte size birkaç öneri:

Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerine karışmaktan olabildiğince kaçının. Onu olumsuz etkileyeceğini düşündüğünüz arkadaşlık ilişkilerine müdahale edebilir ve ona destek olabilirsiniz fakat tam anlamıyla çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini siz yönetirseniz sosyal becerilerinin gelişmesine engel olursunuz.

-   Çocuğunuzun yaşadığı her sorunda çözüm aracı siz olmamalısınız zira ilerde hayatta karşılaştığı herhangi bir zorlukta çözüm üretemeyebilir.

-   Çocuğunuzun kötü bir arkadaşlık kurduğunu görebilirsiniz fakat direk bu ilişkiyi kesmek çocuğunuzu karakter ve sosyal bağlamda olumsuz etkiler. Siz çocuğunuza doğru ve yanlışı öğretip, kararları kendi alabilecek düzeye getirmekle yükümlüsünüzdür.

-   Çocuklar ne görürlerse onu yaparlar ve örnek alırlar. Her şeyden önce çocuğunuza iyi bir rol model olmalısınız.

-   Ebeveyn yokluğunda çocuk, doğal olarak arkadaşlarına yönelir. Sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamı çocuğunuzun dışarı daha güvenli bir şekilde yönelmesini sağlar. Aile ortamının güven dolu ve huzurlu olması çocuğunuzun kötü arkadaşlık kurma hatasına düşmemesi için çok önemli bir koşuldur.

 Çocuğunuzla iletişim kurmaya, onu yargılamadan önce anlamaya, ceza ve ödül sistemi ile yetiştirmemeye özen göstermeli ve koşulsuz sevgi sunmalısınız. Bu çocuğunuzun daha özgüvenli olmasına ve daha sağlam arkadaşlıklar kurmasını sağlayacaktır.