Eğitimde Oyunlaştırma Tekniği Nasıl Kullanılır?

Eğitimde Oyunlaştırma Tekniği Nasıl Kullanılır?

Günümüz eğitim dünyasında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Özellikle teknolojinin eğitim sistemimize girmesi ile birlikte birçok değişiklik peş peşe gelmiş ve öğrenciler, öğretmenler hatta veliler bu değişime ayak uydurmakta zorlanmışlardır.

Klasik eğitim metotlarımız ve yaklaşımlarımız içinde bulunduğumuz sistem ve ihtiyaçlarına cevap verememeye başlamış, zorunlu bir değişim ve gelişime kapı aralamıştır. Bugün makalemizde artık birçok öğretmenin kullandığı “oyunlaştırma” metodunu inceleyeceğiz.

Oyunlaştırma Metodu Nedir?
Eğlendirerek öğretmek olarak kavramsallaştırılan “Oyunlaştırma (Gamification)” psikolojik olarak insan beyni severek yaptığı bir eylemi hayatına daha çabuk kabul etmektedir. Eğitim alanında da öğrencilere anlatılan konular eğlenceli hale getirilerek anlatılmakta böylece öğrenme süreleri kısalmakta unutma süreleri uzamaktadır. Geriye dönük hatırlamak ise çok daha hızlı gerçekleşmektedir.

Oyunlaştırma; sınıf içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilen aktivitelerin birer oyuna dönüştürülmesi sürecidir. Ders içeriklerinin güçlendirilmesine yardımcı bir kaynağa dönüşen oyunlaştırma ile öğrenme potansiyeli üst seviyelere ulaşır.

Oyunlaştırma Tekniğiyle birlikte sınıf içinde takım çalışması ve işbirliği artar. Bazen öğrenciler birbirleri ile mücadele içine girebilirler veya çok sıkı bir işbirliğine de gidebilirler sonuçta öğrenci için her iki yolla da öğrenme düzeyi üst seviyelerde olacaktır.

Oyunlaştırma uzun vadeli bir programı bünyesinde barındırmaktadır. Öğretmenler hazırlayacakları müfredat eğitimlerinde tutarlı ve bu uzun süreli öğrenmeyi göz önüne aldıkları takdirde öğrencilerin öğrenme potansiyellerine erişmelerine yardımcı olacaklardır.

Oyunlaştırma Tekniğinde 6 Yardımcı Etmen

Öğrenme Alanları Oluşturun
Öncelikle sınıf düzeninize uygun, küçük takım çalışmalarını ve işbirliğini arttıracak şekillerde kümeler oluşturun. Bu özel alanlar ve değiştirilebilir kümeler (uzmanlar her hafta değiştirmeyi öneriyor) her bir takım veya grup üyelerinin öğrenme düzeylerinde birbirlerine yardımcı olmalarına ve yarışma heyecanı ile öğrenmeye konsantre olmalarına neden olacaktır.

Rutinler Oluşturun
Sınıf içerisinde öğrencilerin yapmaları gereken işleri düşünün. Sınıf kitaplığının düzenlenmesi bu konuda örneğimiz olabilir. Her öğrenciye bir şekilde görevler verilir ve onlardan görevleri ile ilgili hikayeler oluşturmaları istenir. Örnekleri arttırmak ve çeşitlendirmek sınıf düzeyi ve öğrencilerin ilgilerine göre değişebilir. Önemli olan nokta öğrencileri aktivitelerin ve oyunlaştırmanın içine çekmek, sonrasında zaten onlar sizi yönlendireceklerdir.

Öğrenme Hedefleri Belirleyin
Eğitimde en önemli nokta öğrenme. Öğrencilere vermeniz gereken bilgiler ve hedefler ne ise bu hedeflere yaklaştığınız oranda dönem sonu değerlendirmeniz değişecektir. Tabi müfredat içeriğini oyunlaştırma ile yeniden düzenlerken öğrencilerin de değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin ne öğrendikleri, öğrendiklerinin ne kadarının kalıcı olduğu konular dönem sonu değerlendirmelerini etkileyecektir. Bu yüzden hedefleri doğru belirlemek önemli. Cevaplanması gereken 3 soru öğretmenleri bekliyor.

  • Müfredat içeriklerinin ve standartlarının hedefleri nelerdir?
  • İdeal bir oyunlaştırma çerçevesinde değerlendirmeler nasıl gerçekleştirilecek?
  • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgilerin değişik şekillerde öğrenilmesinin yaratacağı esnek öğrenme şekilleri nelerdir?


Bu üç soruya öğretmenlerin cevaplar bulması ve kendi oyunlaştırma tekniklerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Eğlenceli Öğrenme
Öğrencilerinizi araştırma sonuçlarını kullanmak yerine etkin olabilecekleri görevler üzerinden öğrenmeye yöneltin. Yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler mücadeleyi ve yarışmayı severler ve derse olan ilgileri yükselir.

Bireysel veya takım olarak gerçekleştirebileceğiniz yarışmaları eğlenceli hale getirmek zorlaştırmak veya kolaylaştırmak sizin elinizde. Öğrencilerinizin düzeylerine göre değişiklikler yapabilir ve gözlemlerinize devam edebilirsiniz.

Roller Oluşturun
Oyunlaştırma tekniğinizin bazı bölümlerinde öğrencilerinize serbestlikler tanıyın. Sizin oluşturduğunuz rollerin yanına yardımcı roller eklemelerine izin verin. Böylece hem motivasyonlarını arttırmış hem de görev bilinci kazanmalarına yardımcı olmuş olursunuz. Basit bir örnek olarak; kendi gruplarına kendilerinin isim vermelerine müsaade etmek, öğrencileri hem eğlendirir, hem de aktiviteleri benimsemelerini sağlar. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

Temalar Oluşturun
Oyunlaştırma Teknikleri mantıklı çerçeveler temelinde oluşturulursa sorunsuz çalışır. Bu yüzden vermek istediğiniz bilgiler ekseninde temalar oluşturun. Temalar öğrencilerin zihinlerinde büyük resmin oluşmasına neden olacaktır. Ayrıca temaya uygun kavram ve olayları öğrenmeleri de kolaylaşacaktır.

Bir Değerlendirme Aracı
Yukarıda saydığımız 6 etken sizin orijinal oyunlaştırma tekniğinize yardımcı olacak tüyolar verecektir. Temel oluşturabilecek bu etkenler size değerlendirme konusunda da yardımcı olacaktır. Bir mantık dairesinde gerçekleştirilmesi gereken tekniğinizi öğrencilerinizin yaş, ilgi ve merakları belirleyecektir.

Düşünmeyi ve bağımsız fikirler geliştirmeyi tetikleyecek oyunlaştırma teknikleri ile öğrenciler gerçek hayatta karşılaşacakları gerçekleri oyun yoluyla çok daha öncesinden öğrenecek ve hayata hazır hale geleceklerdir.