Özel Okul Tercih Süreci Nasıl İşlemeli?

Özel Okul Tercih Süreci Nasıl İşlemeli?
Çocukları için iyi bir gelecek planlayan ve çocuklarının iyi bir eğitim hayatına sahip olmasını isteyen veliler açısından her yılın Mart ve Nisan ayları zorlu bir sürecin başlangıcıdır. Bu aylarda genç anne babalar için okul çağına gelmiş çocukları adına yapacakları okul seçimi önem kazanırken daha büyük yaşta çocukları olan anne babalar için de çocuklarını ileri eğitim yaşamlarına hazırlayacak nitelikli okul arayışları başlar. Peki bu seçimi yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Özel okul seçerken nelere dikkat edilmeli?
 
Çocuğunuza hayati derecede önem verdiğiniz ve ya daha az önemli olsa da iyi bir insan olması için gerekli bazı davranışları kazandırabilecek okulun hangisi olduğuna karar vermek elbette anne babalar için zor olacaktır. Çünkü okul seçimi, çocuğunuzun eğitim hayatının yanında sosyal hayatını da şekillendirecek bir karar aşamasıdır.
 
Okul Seçiminde Size Yardımcı Olacak Başlıklar
 
Okul Tanıtım Günleri
Son yıllarda birçok özel okul ve kolej, çocuklarını özel okula göndermek isteyen velilere bu önemli karar aşamasında yardımcı olmak ve aynı anda çok sayıda anne-babaya kurumlarını tanıtmak amacıyla “Okul Tanıtım Günleri” düzenlemektedir. Ancak bu tanıtımlar genelde haftasonları yapılmaktadır. Bizim tavsiyemizse karar aşamasına yaklaştığınız koleji mutlaka haftaiçi -okul zamanı- ziyaret etmeniz yönünde. Böylece okulu, koleji size vadettiği avantajlarıyla beraber birebir tanıma fırsatınız olacaktır.
 
Okul Zamanı Okul Ziyaretleri
Anne babalara çocukları için düşündükleri özel okulları mutlaka ziyaret etmelerini ve yüz yüze bilgi almalarını önermekteyiz. Okul ziyaretlerini mümkün olduğunca okulda eğitim-öğretimin olduğu zamanlarda yapılması, velilere her şeyi yerinde gözlemleme fırsatı vermektedir. İlk izleniminiz sizin için önemli bir ipucudur bu nedenle ayrıntıları kaçırmamaya çalışın. Güvenlik görevlisinin sizi karşılama biçiminden, öğrencilerin kıyafet ve davranışlarına, çevre düzenlemesinden, temizliğine kadar gözlem yapmak sizlere okul hakkında pek çok ipucu verecektir.
 
Öğretmenlerin Alanlarındaki Yeterliliği
Kurumsal kültüre sahip eğitim kurumları deneyimli eğitim kadrosunun değerini bilirler ve eğitim kadrolarında istikrarına önem verirler. Sürekli eğitime inanan gerek bireysel gelişim gerekse kurumsal gelişim açısından öğretmenine olanaklar sunan kurumlar öğrencilerine de değer verir. Kurumda çalışan öğretmen ve yardımcı personelin mutlu ve işlerini severek yapıyor olmaları da onların verimliliklerini artırır. 
 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Bir eğitim kurumunda eğitime destek birimlerin bulunup bulunmaması veliler için önemli bir tercih nedeni olmalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi uzmanları öğrenci psikolojisinden ve çocuk gelişim psikolojisinin uygulama alanlarından destek alarak çalışmalar yaparlar. Öğrenciyi tanıma, yönlendirme ve öğrenciye ve veliye bilgi sunma çalışmalarıyla önemli hizmetler sunmaktadırlar. Her çocuk tekdir ve özeldir. Bu her anne-baba için olduğu kadar okulun PDR uzmanlarının da benimsemesi gereken bir ilke olmalıdır. Okuldaki PDR uzmanlarının sayısı, alan mezunu olmaları, deneyimleri, ilgilendikleri öğrenci sayıları velilerin özel okul tercih süreçlerinde ilgi alanlarına girmelidir.
 
Özel Öğrencilerle Birebir Çalışma (Üstünler veya Öğrenme Sorunu Yaşayanlar)
Ülkemiz genelinde malesef, farklı ve özel öğrencilere yönelik çalışmalar yeterince gelişme alanı bulamamıştır. Pek çok özel okul yeni yeni üstün yetenekli çocukların gelişimleri ve eğitimleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Özel okulların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerine bağlı çalışan destek birimleri oluşturduğunu da görmekteyiz. Bu birimler hem öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle hem de üstün yetenekli çocuklarla çalışmaya başlamışlardır. Anne babalar çocuklarının özel durumlarının farkında olmayabilirler. Okullar öğrencilerinin bu farklılıklarını görüp gerekli yönlendirmeleri yapmalıdırlar. Bu çabayı gösteren okulların öğrenci mutluluğuna ve başarısına artı katkı sağlayacağı bilinmelidir.
 
Okul Kütüphanesi
Kütüphane kullanımı teknolojinin gelişmesi ile zaman ve mekan sınırlarını zorlamaktadır. Aranılan bir kaynağa evden ulaşabilmek artık zor değil. Kitap, dergi, süreli yayınların sayısı ve yayınlarının ulaştığı kitle, bir okulun eğitime bakışını gösterir. Kütüphaneyi ziyaret etmeniz okul hakkında size bir fikir edinme fırsatı yaratacaktır.
 
Sosyal ve Sportif Etkinlikler
Pek çok başarı öyküsünün içinde okul yıllarında gerçekleştirilen sosyal ve sportif aktivite mutlaka yer alır. Okul takımında oynamak, takımın kaptanlığını yapmak, öğrenci birliğine seçilmek veya başkanı olmak, okul gazetesi çıkarmak ya da tiyatro sahnesinde yer almak. Bugün PİSA sonuçları üzerinden yaşam deneyimi kazanmak ve bilgi ve beceriyi kullanabilmek okulların sunduğu bu koşullarla mümkün olabilmektedir. Okul, öğrenciyi akademik yönden geliştirmeyi hedeflerken spordan sanata her alanda beslemeli ve geliştirmelidir. Pek çok özel okul için tercih edilme sebebi olan sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince zaman ayrılması velilerin özel okul, kolej seçimlerinde önemli bir yer tutmaktadır.
 
Yabancı Dil Eğitimi
Özel okul arayışında olan anne babaların tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi çocuklarına okuma ve yazma düzeyinde yabancı dil becerisinin kazandırılmasıdır. Günümüzde artık 2. hatta 3. bir yabancı dilin öğretilmesi önemli bir ihtiyaca dönüşmüştür. Velilerin yabancı statüsünde algılanan okulları tercih nedenleri arasında yabancı dil öğretimi önemli bir yer tutar. 
 
Kamuoyu Algısı ve Başarılar
Bir eğitim kurumunun ismi farklı özellikleriyle kamuoyunda bir yer kazanmıştır. Yaratılan bu algı eğer olumlu ise o kuruma güven duyulabilir. Geçmişi, başarıları, sosyal sorumluluk projeleri, kazandırdıkları bu algıyı besleyen durumlardır. Özel okullar, eğitim programlarında yer alan teorik bilgileri eğitim anlayışlarıyla, fiziksel olanaklarıyla, laboratuvar ortamlarıyla deneysel uygulamaya dönüştürmeleri bakımından farklılık yaratırlar. Bu farklılıkların elde ettikleri başarılarla yurt içi ve dışında sergiledikleri performanslarla velileriyle ve kamuoyuyla paylaşırlar. 
 
Eğitim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı
Özel okullar ile devlet okulları arasında hem program hem de eğitim araç gereçlerinin donanımı bakımından çok farklılıklar bulunmaktadır. Özel okullar arasında da nicelik ve nitelik açısından benzer farklılıklar bulunabilmektedir. Teknolojik sınıf donanımları, internet bağlantısı, akıllı tahta kullanımı gibi pek çok araç gereç eğitim ortamında öğrenme ve öğretme sürecini olumlu etkilemektedir. Bu tür donanımları okul ortamlarını gezdiğinizde görme şansınız bulunmaktadır.
 
Bir Sonraki Eğitim Seviyesine Hazırlık
Bir üst programa hazırlık çalışmalarının profesyonelce yürütülmesi, akademik ve sosyal alanlarda danışmanlık hizmetlerinin bulunması, ortaöğretime ve yükseköğretime yönelik rehberlik hizmetlerinin kalitesi de okul seçiminde dikkat edeceğiniz kriterler arasında yer almalıdır.
 
Veli-Okul İşbirliği
Veli ile doğru şekilde ve doğru zamanda kurulan iletişim ve işbirliği kurulması bir okulun önemli artılarındandır. Sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek gerçekleştirilecek bilgi alışverişleri öğrenci başarısını artıracak, güven ortamını pekiştirecek özelliklerdendir. 
 
Özel okul ve ya kolej tercih sürecinde maddeler halinde sıraladığımız bu kriterler dışında mutlaka dikkat etmeniz gereken irili ufaklı birkaç başlık daha yazılabilir. 
 
 > Eğitim işbirlikleri: Ulusal ve uluslararası yapılan eğitim işbirlikleri öğrenciye evrensel bakış açısı kazandırması açısından önemlidir.
 
 > Yemekhane, kantin: Gerekli donanımların olup olmadığı ve bu donanımların hijyenik koşullar altında hizmet verip vermediklerine bakın. "Güvenli gıda kullanımına dikkat ediliyor mu?" sorusunun yanıtını bulmaya çalışın.
 
 > Okulun servis hizmeti:  Ulaşım ile ilgili güvenli, denetimli ve çocuklara pedegojik yaklaşabilecek bir birim var mı? Çocuğunuz -özellikle büyük bir şehirde iseniz- her gün iki saat bu kişilerden hizmet alacak. Çocuğunuzun okulda kazandığı birikimleri serviste kaybetmemesi önemli.
 
 > Güvenlik: Okul iyi korunuyor mu, okulun çevresi çocuk gelişimine yönelik zararlı gelişmelerin yaşanabilmesine neden olabilecek açık ve tehlikeli alanlar var mı? Bu gibi soruların gönül rahatlığı ile cevaplanabiliyor olması çok önemli.
 
 > Özel okulun ücreti: Tabi belki de en önemli unsurların başında ücretler gelmekte. Çünkü özellikle büyük şehirlerde 10 bin ile 50 bin Türk Lirası arasında değişen fiyatları var. Vereceğiniz paranın ihtiyaçlarınızın ne kadarını karşıladığının cevabı özel okul tercihinizde önemli bir rol oynayacaktır.