Özel Okul Tercihinde Sorulacak 7 Soru

Özel Okul Tercihinde Sorulacak 7 Soru
Özel okul tercihi sürecinde ailelerin zorluklar yaşamaları ve bu süreci kafa karışıklıkları ile geçirmeleri gayet normal bir durum. Bilgiye erişimin çok kolay olduğu günümüzde ailelerin kararlarını etkileyecek onlarca şey bulunabilir. Ailelerin bu süreçte yaşadığı bazı zorluklar özel okullar için de problemler yaratabiliyor.
 
Özel okullar artık oturup yeni kayıt öğrenci beklemiyor. Beklememelidirler de. Çünkü sürekli olarak yeni özel okullar açılıyor ve veliler tercih sürecinde çok sık karar değiştiriyor. Özel okullar kendilerini sürekli olarak geliştirmekte ve zamanın ihtiyaçlarına göre geliştirmeler yapmak zorundalar.
 
Çocukları için aylar öncesinden özel okul araştırmaları yapan veliler doğru seçimler yapmak için belli bir yol haritası izlemelidir. Bu yol haritasında velilere yardımcı olabilecek ve özel okul seçim sürecini kolaylaştıracak 7 soruyu sizler için derledik:
 
1. Özel Okul Çocuğumu Her Açıdan Geliştirebilecek Mi?
 
Z kuşağının okul seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli kriterler bulunur. Bunları sıralamak gerekirse; özel okul yaşamının çok yönlü olması, öğrencilerin gelişimi için yaratılan fırsatların çokluğu, öğrenim sürecine odaklanma becerisi, dikkat, akıl yürütme, karar verme, işitsel beceriler, görsel beceriler ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine verilen önem, öğrencilerin bireysel gelişimine uygun beslenme ve spor programları; yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme becerisi, sosyal gelişim ve takım çalışması yeteneği, kendine güven duyma, iletişim, ikna ve karar verme becerilerini kazandıracak sosyal bir ortamın varlığı.
 
Sayılan tüm olanaklar ayrı ayrı göz önünde bulundurularak yapılan seçimler çok daha verimli olacaktır.
 
2. Okul Teknolojiyi Takip Edebiliyor Mu?
 
Çocuklarımız, teknoloji odaklı bir bilgi çağında yaşıyorlar ve her geçen gün yeni şeyler öğrenip bunlara adapte oluyorlar. Eğitim için seçilecek özel okulların belli bir teknolojik altyapıya sahip olmaları ve bu altyapıyı sürekli olarak geliştiriyor olmaları gerek. 
 
Özel okulda kullanılan eğitim sistemi, teknolojik atyapı, mimari olarak eğitime uygunluk, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.
 
3. Yabancı Dil Eğitimi Nasıl?
 
Yabancı dil eğitimi söz konusu olduğunda, uluslar arası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık sistemleri önemsenmesi gereken bir konudur. Yurt dışı ile teması geliştiren kültürel alışverişler, seyahatler ve yaşama çağdaş bir yaklaşım, öncelikle iyi yabancı dil eğitimini gerektirir. Bu, en 
 
Eğitimde kalite için önemsenmesi gereken kriterlerin başında yabancı dil eğitiminin kalitesi gelmektedir.
 
4. Eğitmen Kadrosu Yetkin Mi?
 
Her ne kadar teknoloji bir çok şeyi kolaylaştırmış olsa da eğitimde yetkin bir öğretmenin vereceği bilgiyi veremeyecektir. Özel okul seçerken kurumun eğitmen kadrosu iyi analiz edilmeli ve tanınmalıdır.
 
Eğitmenlerin genç, dinamik ve kendini geliştirmeye açık olması öğrencilerin eğitim öğretimde belli bir standardın üzerinde verim almalarında büyük bir etkendir.
 
5. Okul Eve Yakın Olmalı Mı?
 
İstanbul gibi büyük şehirler başta olmak üzere, okula ulaşımın sorunlu olacağı tabi ki tahmin edilebilir. Bu gibi sorunların aşılması için tercih edilecek özel okul öğrencinin evine olabildiğince uygun mesafede olmalıdır.
 
6. Özel Okulun Eğitim Ücretleri Aile Bütçesine Uygun Mu?
 
Özel bir eğitimden bahsettiğimizde, her ailenin kendi bütçesine göre seçim yapacağı da tartışılmaz bir gerçektir. Bu sebeple özel okulların eğitim fiyatlarının önemli bir kriter olduğunu kabul edilebilir. 
 
Veliler eğitim için ayırabilecekleri bütçelerini iyi belirlemeli ve ona göre bir özel okul seçmeleri gerekli. Ailelerin kaldıramayacakları yükün altına girmeleri sonuçta yine çocukları olumsuz etkileyecektir.
 
7. Öğrencilerin Görüşleri Neden Önemli?
 
Tüm noktalar gözden geçirilip analiz edildikten sonra Özellikle küçük yaştaki öğrencier için okul, önce sevgi dolu, güvenli bir yuva olmalıdır. 
 
Bir öğrencinin okulunu sevmesi, onun başarısını etkileyeceğinden dolayı tercih listenizdeki özel okulları, çocuğunuzla birlikte gezin ve öğrencinin seveceği okullara öncelik verin.