Dikkat.. Kolej Teşvik Takvimi Açıklandı..!

Dikkat.. Kolej Teşvik Takvimi Açıklandı..!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı Destek Kılavuzu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada; 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılında “Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen okul ve öğrenciler Ağustos Ayı içerisinde MEBBİS ve e–Okul üzerinden müracaatlarını yapabilirler” denildi.

Peki Başvurular Nasıl Gerçekleştirilecek?

İşte Takvim:

Yayınlanan kılavuza göre özel okul teşvikinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve özel okullar için başvuru tarihleri 10 Ağustos-2 Eylül olarak belirlendi. Özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden başvuru yapacak. Teşvik alacak öğrencilerin listesi 3 Eylül’de ilan edilecek. Tercihler 4-10 Eylül arasında alınacak.

Tercihlere göre yerleştirme sonuçları 11 Eylül’de duyurulacak. Nakil ve kesin kayır işlemleri 14-21 Eylül arasında yapılacak. 22 Eylül’de ise ek yerleştirme sonuçları ilan edilecek ardından 22-30 Eylül arasında ise ek yerleştirme kayıt işlemleri yapılacak.

Hangi Tür Okullara Eğitim Desteği Verilecek ?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre teşvik verilecek özel okul türleri ise şöyle:

 • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
 • Anadolu Lisesi,
 • Ermeni İlkokulu,
 • Ermeni Okul Öncesi Kurumu,
 • Ermeni Ortaokulu,
 • Ermeni Ortaöğretim Okulu,
 • Özel Fen Lisesi,
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
 • Musevi İlkokulu,
 • Musevi Okul Öncesi Kurumu,
 • Musevi Ortaokulu,
 • Musevi Ortaöğretim Okulu,
 • Rum İlkokulu,
 • Rum Ortaokulu,
 • Rum Ortaöğretim Kurumu,
 • Sosyal Bilimler Lisesi,
 • Spor Lisesi,
 • Temel Lise,
 • Türk İlkokulu,
 • Türk Okul Öncesi Kurumu,
 • Türk Ortaokulu,
 • Laboratuvar Lisesi,
 • Fen ve Teknoloji Lisesi.


Başvuru Şartları Neler?

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Okul öncesi eğitimde 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak.
 • İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak.
 • 14 Eylül 2015 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak.
 • 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak.
 • Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak.
 • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.


Teşvik kapsamda 20 bin okul öncesi, 50 bin ilkokul, 50 bin ortaokul, 11 bin de lise ve temel lise olmak üzere toplam 230 bin öğrenciye bu yıl ilk defa teşvik verilecek. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, önceki yıllardan devam eden öğrencilerle birlikte teşvikten yararlanacak öğrenci sayısı 350 bin olacak.

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrenci ve Veliler Ne Yapacaklar?

 • Öncelikle veliler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaklardır.
 • Daha sonra veliler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
 • Yine veliler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
 • Veliler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
 • Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
 • Son bir not: Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.