Özel Okullarda Montessori Eğitimi Dönemi

Özel Okullarda Montessori Eğitimi Dönemi

Özel okul, ebeveynlerin çocuklarına istedikleri eğitimi sağlamanın en kaliteli yoludur. Sadece müfredat değil, sanat, spor veya kültürel aktivitelerin yanı sıra özel okullar öğrencilerine boş zamanları ile ilgili kendilerini geliştirecek imkan sunmaktadır.

Özel okullar sadece öğrencilerinin zihinsel gelişimini değil, biyolojik gelişimlerini de yakından takip etmektedirler. Velilerin çocukları için düşündükleri birçok öncelik kolejlerin standart hizmetleri arasındadır. Özel okullar öğrencileri için sundukları hizmetler karşılığında velilerden devlet teşvikleri ile birlikte yıllık ücretler alıyorlar. Ayrıca kolejler, öğrencileri için bursluluk sınavları yaparak veliler ve öğrenciler nezdinde tercih nedeni olmaktadırlar.

Özel okulları kendi içlerinde diğer kolejlerden ayıran bir önemli nokta ise; ülkemizde henüz yeni olan “Montessori Eğitim Sistemi”dir.

Montessori Eğitim Sistemi Nedir?
Maria Montessori, 1870 yılında İtalya’da doğmuş, 1896 yılında Roma Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak ülkesinin ilk kadın tıp doktoru unvanını elde etmiş bir bilim insanıdır.

Asistan doktor olarak çalışırken bir yandan da özel araştırma ve çalışmalarda bulunan ve özellikle çocukların nasıl öğrendiklerini analiz eden, bütün dikkatini insan bedeninden insan zihnine çeviren Montessori, yaşamını çocukların eğitimine adamıştır.

Montessori’nin özgün bir metot ortaya koymasının en büyük nedeni, çocukluk dönemini kendine özgü özellikleri olan bir evre olarak görmesidir. Bu düşünceye göre, çocuğu sadece yetişkinin küçüğü olarak görmek yanlıştır. Başka bir deyişle Montessori çocukların, yetişkinlerden çok farklı yeteneklerle donatıldığını iddia etmiştir. O’nun böyle bir anlayışa sahip olmasının temelinde çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalar yer alır.

Montessori, özel metodunu ilk olarak 1906 yılında açılan Çocuklar Evi (Casa dei Bambini) ile uygulamaya koyar. Başlangıçta okul öncesi çağındaki çocuklara uygulanan bu metot, yavaş yavaş diğer eğitim kademelerini de içine alacak şekilde geniş bir uygulama alanı bulur. Bugün Montessori metodunun uygulandığı okulların dünyadaki sayısı binlere ulaşmış ve sayıları her geçen gün artmaktadır.

Montessori eğitimine göre çocuk doğa ile iç içedir ve bundan da mutluluk duyar. Çocuklarda özgüven, istediğini rahatlıkla dile getirme ve uygulama, bağımsızlık, yardımlaşma, başkalarına karşı saygılı olma üzerine odaklanan Montessori eğitiminde zorlama yoktur.

Çocuk, Montessori okulunda Montessori materyalleri ile kendi kendine ve arkadaşları ile deneyerek ve tekrarlayarak öğrenir.

Montessori Yöntemi’nin en önemli özelliği, yöntemin kendine özgü bir eğitim felsefesinin üstüne inşa edilmiş olmasıdır. Montessori eğitiminin felsefesi çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyecek en uygun çevreyi hazırlamakla beraber çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Montessori’ye göre çocuk, içi yetişkinler tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir. Montessori felsefesinde ‘çocuğun bireyselliği’ ön plandadır. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir. Çocuk asla kısıtlanmaz ya da yaptıklarından dolayı eleştirilmez. Aksine desteklenerek çocuğun olumlu kazanımlarının pekiştirilmesi sağlanır.

Montessori sınıfında gerçek materyallerle çalışmak ön plandadır. Çocuklar oynarken sınıf düzeninden ve malzemelerin korunmasından da sorumludurlar. Montessori eğitimi, çocuğun kendi kendine uygulamalar yaparak, en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Montessori eğitimi sayesinde çocuk gerçek dünya ile tanışır dikkatli, bağımsız ve özerk bir yapıya kavuşur.

Montessori materyalleri günlük yaşama yönelik becerileri geliştirmesinin yanında duyuların kullanımı, dil gelişimini, matematiksel becerileri geliştirmesi açısından da önemlidir.

Montessori eğitiminde çocuk asla zihinsel başarılar kazanmaya zorlanmaz. Çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre ve bu çevreyi keşfedebilmesi için Montessori materyalleri verilir. Bu materyaller sayesinde çocuğun gelişimi desteklenir. Materyaller çocukların uzanabileceği ve görebileceği şekilde, basitten zora, somuttan soyuta aşamalı bir biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kontrolü yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Böylece öğretmen çocuğun hatasını söylememekte çocuk doğruyu kendisi keşfetmektedir. Öğretmen, Montessori eğitimi sırasında çocukların kendi başlarına keşfetme özgürlüğü tanımasına imkan sunarken, birbirlerine yardım etmeleri için çocukları teşvik eder.

Montessori Eğitimi Etkinlikleri
Montessori eğitiminde günlük yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler, kozmik eğitim etkinlikleri (evrensel öğrenme etkinlikleri) olmak üzere beş temel etkinlik alanı bulunmaktadır.

  • Günlük Yaşam Becerileri Etkinlikleri
  • Duyu Eğitimi Etkinlikleri
  • Matematik Etkinlikleri
  • Dil Geliştirici Etkinlikler
  • Kozmik Eğitim (Evrensel Öğrenme Etkinlikleri)


Montessori eğitimi ve Türkiye'de bu eğitimi başarıyla uygulayan eğitim kurumları hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak bize yazabilir ve danışmanlarımızdan ücretsiz olarak en doğru bilgileri alabilirsiniz.