Özel Okullarda PDR Uzmanlığı ve Önemi

Özel Okullarda PDR Uzmanlığı ve Önemi

PDR yani Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bulunulan eğitim kurumunda bireylere kendini ifade edebilme ve geliştirme, sorunları irdeleme ve çözüm önerilerinde bulunabilme imkanları sunan sosyal bir branştır. Bunun yanı sıra PDR, öğrencilere uygun üniversite ve lise seçimi, kişinin karakterine uygun mesleği bulmak gibi çok önemli ve hayati konularda da ciddi destek sağlar.

PDR’nin Kapsamı Nedir?

PDR, eğitim fakülteleri bünyesinde bulunan hem eğitim bilimleri hem de psikolojik danışma alanlarında bireye donanım kazandırmayı hedefler. Temel dersleri olarak şunları sıralayabiliriz:

-Danışmanlık Becerileri

-Ölçme ve Değerlendirme

-Eğitim Sosyolojisi

-Kişilik Kuramları

-Gelişim Psikolojisi

Ayrıca ‘’Aile Danışmanlığı, Ergenlerle Danışma ve Kariyer Danışmanlığı’’ gibi seçmeli derslerle bireyin kendini geliştirmesine imkan sağlar.

PDR Uzmanı Nasıl Olmalıdır?

PDR, hayatla iç içe olan bir branştır. PDR uzmanının insanlarla iletişim kurma becerisini geliştirmiş, empati kurmayı bilen ve bunu severek yapan, etkin bir biçimde dinlemeyi ve anlamayı becerebilen; açık fikirli, sosyal ve duygusal zekası yüksek bir birey olması gerekir.

İnsanla iç içe olan ve onu anlamayı odaklı bu branşta PDR uzmanının sürekli olarak kendini geliştirmesi, yenilemesi ve değişen topluma, çağa ayak uydurması çok önemlidir.

Özel Okullarda PDR ve Önemi

PDR’ye özel okullarda, devlet okullarına nazaran daha fazla önem verilir. Devlet okullarında 600-700 öğrenciye 1 PDR uzmanı düşerken, özel okullarda bu oran çok daha yüksektir.

Özel okullarda birebir ve düzenli görüşmelere daha fazla önem verilir. Çeşitli anketler kullanılarak öğrencilerin karakter,ruh hali ve tutumları hakkında değerlendirme yapılmasında PDR uzmanı oldukça büyük bir önem arz eder .Kendini iyi ifade edemeyen, insanlarla iletişim kurmakta zorlanan öğrenciler tespit edilip gerekli müdahale yapılır.

PDR uzmanı, elindeki çeşitli verilerle öğrencilerin geleceğe attığı en önemli adımlarından olan lise ve üniversite tercihlerinde seçim yapmalarında kolaylık sağlar. Öğrencinin geleceğini belirleyecek olan seçimlerini bir uzman doğrultusunda yapabilme imkanını sağlayan özel okullar öğrenciye daimi avantaj sağlar.

Özel okullarda PDR’ye önem verilmesi, PDR uzmanının etkin bir şekilde çalışması özel okulların tercih edilmesinin önemli sebeplerindendir.