Özel Okullarda Teknoloji Eğitimle Buluşuyor

Özel Okullarda Teknoloji Eğitimle Buluşuyor
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında bizimle birlikte artık. Teknolojiden en doğru biçimde faydalanılması gereken alanlardan biri de muhakkak ki eğitimdir.
 
Özel okulların ve kolejlerin fiziksel özellikleri, sosyal imkânları ve teknolojik altyapıları içinde bulundukları toplumu yansıttığı gibi o kurumun dünyaya bakışını da yansıtır. Dünyanın lider eğitim kurumlarına bakarsak hem eğitimleriyle hem de mimari özellikleriyle ön planda olduklarını görürüz. Okulu dört duvarla çevrili bir yapı olarak görmekten çok ötede fikirler üretmeliyiz. Okullar bulundukları toplumla doğrudan bağlantılı bir şekilde var olurlar. Zamanın getirdiği her ne imkân ve fayda var ise okullar bunlardan en iyi şekilde yararlanabilmeli. Çağımızda da sanıyoruz ki bu fayda ve imkânlar arasında en önce gelen teknolojik imkânlardır.
 
Teknolojinin son derece geliştiği ve günden güne gelişmekte olduğu günümüzde ne yazıktır ki okullarımız çağı tam anlamıyla yakalamış değiller. Özellikle de devlet okullarında bu eksiklik ciddi derecede fark edilmektedir. Özel okullarda bu durum daha iyi olsa da yine de beklenen seviyede bir faydalanma ve geliştirme söz konusu değil.
 
Bazı özel okullar teknolojik ürünler ve hizmetler kullanmak adına yüksek maliyetlerin altına girerek gereksiz denebilecek fikirleri hayata geçiriyor. Eğitimde kullanılan teknolojiler, öğrenmeye yenilikler getirmelidir. Esas gaye bu olmalıdır. Örnek vermek gerekirse neredeyse her sınıfa girmiş olan akıllı tahtalar! Her okulda bulunduğu halde ne derece verimli kullanıldıkları sorgulanabilir bu ürünlerin.
 
Teknoloji ve onun getirdiği yenilikler okullarda –özellikle özel okullarda- öyle kullanılmalı ki öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, birlikte hareket etmeye, sosyalleşmeye, hayal güçlerini ve düşünme becerilerini geliştirmeye yöneltmeli ve öğrencileri yeniliklere teşvik etmeli. Onların ufuklarını açmalı.
 

Sınıflar Doğru Düzenlenmeli

 
Doğru biçimde düzenlenmiş bir sınıf, öğrenci davranışlarını geliştirmenin ve öğrenmenin çok etkili bir yoludur. Öğrencilerin eğitime ve öğretime açıklıkları konusunda, içinde bulunduğu sınıfın atmosferi onları büyük ölçüde etkiler.
 
Sınıfın büyüklüğü ve öğrenci sayısı, ısı, ışık, renk ve görünüm, gürültü, temizlik ve yerleşim düzeni eğitimin kalitesini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Anlaşılacağı üzere eğitimin daha kaliteli olabilmesinde fiziki ortamın rolü büyük. Öğrencilerin okulun ilk gününde karşılaştıkları sınıf görünümü, yıl boyunca istekle okula gelmelerinde ve başarılı olmalarında büyük rol oynayacaktır.
 
Özellikle özel okullar, eğitim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak ve eğitimde kaliteyi artıracak şekilde sınıflarını düzenlemelidirler. Çocuk psikolojisine uygun, göze ve duyguya hitap eden ve öğrenciye zevk veren okullar tasarlamalı. Okul binaları tasarlanırken çocukların bedensel, duygusal, sosyal ve ruhsal ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
 

Farklı Eğitim Metotları Denenmeli

 
Toplumsal kalkınmada eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz. Peki, artan nüfus, değişen dünya, ilgi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi gibi faktörler düşünüldüğünde geleneksel eğitim anlayışımız ne derece yeterli?
 
Eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine nasıl tamamen ulaştırılacağını düşünmenin yanı sıra artık hangi tür eğitim metotlarıyla hareket edeceğimizi de düşünmemiz ve planlamamız gerekiyor. Çağımızın gerekliliklerine ayak uydurmak ve gelişen teknolojiyi eğitim sistemimiz içinde verimli şekilde kullanmamız gerekiyor.