Özel Okullarda Yabancı Dil Farkı

Özel Okullarda Yabancı Dil Farkı

Özel okulların eğitimlerindeki kalitenin en önemli vasıflarının başında çok dilli eğitim gelir. Özel okullar, yabancı dil eğitimini mümkün olan en yüksek ders saatinde vererek devlet okullarından ayrılır. Ancak özel okullar arasında bile dil eğitiminde başarıyı ve kaliteyi yakalayamamış okullar bulunmakta.

Özel okullar ve kolejler –bazıları hariç- çok eski bir maziye sahip değiller. Yakın zamana kadar, büyük şehirlerde bile özel okul ve kolej sayısı azken, günümüzde Anadolu’nun her ilinde en az bir kolej ve özel okul bulunmakta.

Günden güne yeni okulların açılması ve hali hazırdaki kurumlarında yeni kampüs açmaları ülkemizde eğitimini özel okullarda alan öğrenci sayısını artırmış durumda. Bu hızlı büyüme tabi ki beraberinde bazı sorunları da doğurmaktadır.

Bazı okullar velilere vadettikleri eğitim kalitesini yakalayamamakta ve memnuniyetsizlik doğurmaktadır. Özellikle yabacı dil eğitimi konusunda oldukça yetersiz kolejlerin olduğu ve sayılarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğu bilinen bir gerçektir.

Temel Liselerde Dil Eğitimi Sorunu

 

Günden güne sayıları artan temel liseler yabancı dil konusunda oldukça düşük seviyede bir eğitim sürecinin çıkmasına neden oldu. Çünkü temel liselerde asıl amaç merkezi sınavlarda başarı yakalamak. O yüzden temel liselerde dil eğitimi geri planda kalmakta.

Modernleşen eğitim sistemlerinde yalnızca akademik eğitimin yeterli olmadığı ve mutlaka sosyal ve kültürel eğitimlerin de alınmak durumunda olduğu bir gerçektir. Sadece merkezi sınavlarda başarı yakalamayı hedefleyen bir eğitim, bireylerin genel gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir.

Yabancı dil eğitimi veren özel kurumlar önemi de günden güne artmaktadır. Dil gelişimini önemseyen öğrenci ve veliler yalnızca dil eğitimi veren kurumlara yönelmektedirler.

Yabancı dil eğitimi günümüzde en az diğer akademik eğitimler kadar önemlidir. Çok iyi düzeyde matematik veya fen bilgisine sahip, ancak İngilizce bilmeyen bir birey modern toplumlara entegre olmakta zorlanacaktır. Ancak tabi ki normal olarak yabancı dil eğitimi ile Matematik eğitimi kıyaslanabilir değildir.