Özel Okulların Faydaları

Özel Okulların Faydaları

Çocuklarına sürekli değişen bir dünya için gerekli becerileri öğretmek isteyen birçok ebeveyn özel okul eğitimini seçiyor. Yatılı okullardan alternatif okullara kadar değişen seçenekler ile her çocuğa uygun bir özel okul bulma imkânınız var. Ebeveynlerin, çocuklarına özel okulun benzersiz tecrübesini vermek isteme sebeplerini inceleyelim.

Daha küçük sınıflar 

Eğitim araştırmacılarının sınıf büyüklüğü üzerine yaptığı kapsamlı bir inceleme, sınıftaki öğrenci sayısı ne kadar az olursa, ortalama düzeyde bir öğrencinin akademik başarı testlerindeki performansının o oranda arttığını gösterdi. Özel okullar büyüklük bakımından çeşitlilik gösterir, ancak öğretim tarzlarına bağlı olarak, hemen hemen hepsi, öğrencilerin zayıf alanlarına bireysel olarak yardım etmek ve güçlerini artırmak için küçük sınıf boyutlarının önemine odaklanmaktadır.

Ebeveyn katılımı

Özel okullar, ebeveynler ve yönetim arasında açık iletişim etrafında oluşturulmuştur ve ebeveynleri eğitime dahil etmeyi öncelikli kılarlar. Sık sık tekrarlanan ebeveyn-öğretmen toplantıları, ebeveyn kahvaltıları ve hafta sonları aile kampı gibi sosyal etkinliklerle aileler çocuğun eğitiminin ayrılmaz bir parçası haline gelirler. Bu ortak zemin ebeveyn-çocuk ilişkilerini güçlendirmeye de yardımcı olur.

Adanmış öğretmenler

Fraser Enstitüsü tarafından birçok ülkede özel okullarda yapılan bir araştırma, ailelerin yüzde 91'inin özel okulu seçmesinin başlıca sebebinin öğretmenlerin bağlılığının olduğunu belirtti. Eğitmenler hem konularda nitelikli ve tutkulu, hem de çoğu zaman kendi alanlarında ileri derecede eğitim görüyorlar. Okul topluluğunda, öğrenciler genellikle rol modelleri olan öğretmenleriyle yakın ilişkilere sahiptir.

Güven veren bir çevre

Özel okulların, disiplin ve saygı amacıyla yüksek standartları hedefledikleri için itibarları vardır. Öğretmen-öğrenci oranlarının düşük olması, okul zemininin daha etkili bir şekilde gözlemlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Fraser Enstitüsü araştırmasında, özel okul sistemindeki çocuklar ile anket yapılan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 72'si okullarının güvenli olduğunu ve çocukların eğitim deneyiminin ve başarısının kalitesini büyük ölçüde artırdığını kuvvetle kabul etti.

Topluluk ortamı

Fraser Institute araştırmasına göre, özel okul sistemindeki çocuklu ebeveynlerin yüzde 62'si okul ortamının motive edici, destekleyici ve besleyici olduğuna inanıyor. Eski öğrenciler özel okulda oluşturdukları dostluklarını mezuniyet sonrası da sürdürürler. Güçlü bir gurur duygusu, özel okul mezunlarına sıklıkla aşılanır ve iş yaşamına girdiklerinde zengin ağ fırsatları yaratır.

Geniş kaynaklar

Özel okullarda; sınıf, spor alanı, sanat stüdyosu ve ötesinde öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için inanılmaz kaynaklar bulacaksınız. Kalite kaynakları, öğrencilere ilgi alanlarını ve yeteneklerini tam olarak keşfetme fırsatı sunar.

Ders dışı etkinlikler

Akademik eğitim, çoğu özel okulun önceliği olmaya devam ederken, pek çok kişi çok yönlü bir eğitime odaklanır ve spor, müzik, sanat veya kulüp gibi ders dışı etkinliklere katılımı teşvik eder. Stanford Üniversitesi'ndeki bir çalışma, sanatla ilgilenen öğrencilerin daha fazla öğrenme motivasyonuna sahip olduklarını ve başarı ödülü kazanma ihtimallerinin üç kat daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Günümüzün ve yarının dünyası için gelişme

Özel okullar, milli eğitim müfredatının gerektirdiği zorunlu konuları sunmanın ötesine geçiyor; öğrencilere sanat programları, atletizm, matematik, fen gibi geniş bir uzmanlık yelpazesi de sunuyorlar. Özel okullar, teknoloji ve kültürün değişimlerine hızla adapte olma öyküsü olan, siyasette, iş dünyasında ve toplumda birçok lider üretmekle yükümlüdürler. Ve bugün, davranış sorunları ya da öğrenme engelleri gibi özel ihtiyaçları olan çocukların aileleri tarafından aranıyorlar.