Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Bir öğrencinin başarı için ihtiyacı olan kriterler aslında bellidir. Ayakları üzerinde durabilmek ve kendini tanımak, hedeflerini kendisi belirleyip kendisini iyi ifade etmek, sosyal ve duygusal dünyada pozitif olabilmek ve güçlü kalabilmek, özetle doğru özgüvene sahip olmak. Okul hayatında ve ardından gelecek iş hayatında pozitif ve başarılı bir hayat için temel olan duygu: Özgüven.

Peki çocuklarımız özgüven duygusunu nasıl kazanır? Unutmamız gereken ilk kural bir çocuğun özgüveninin gelişmesi öncelikle anne ve babanın tutumuna bağlıdır.  Her ebeveynin önem vermesi gereken kurallar ise şöyle:

  • Özgüven gelişimi 0 – 10 yaş arasındadır. 10 yaş sonrasında ise özgüven duygusu iyileştirilebilir fakat unutulmamalıdır ki ağaç yaş iken eğilir.
  • Çocuklar kendilerini ifade edebilmek için cesaretlendirilmelidir. Fikirlerinden dolayı yargılanmamalıdır. Hatalı hareket ediyorsa bunun nedenleri açıklanmalıdır böylece çocuklarımız başkalarına saygı göstermeyi ve empati kurmayı öğrenirler.
  • Çocuklara kendi kararlarını verebilmeleri için seçenekler oluşturulmalı ve bunun sonuçlarına katlanmaları öğretilmelidir.
  • Anne-babalar çocuklarına destek olurken aşırıya kaçmamalı onun yerine birçok şeyi üstlenmemelidirler. Çocuğun önü tek başına yapabileceği işlerde açılmalı ve daha hızlı sonuca ulaşmak için rehberlik görevi üstlenilmelidir.
  • Ebeveynlerin beklentileri çocuklarının yetenekleri ve istekleri ile doğru orantılı, gerçekçi olmalıdır. Gerçekçi olmayan beklentiler hayal kırıklıkları ve başarısızlığı peşinden getirir.
  • Her ebeveyn çocuğuna sevildiğini ve takdir edildiğini hissettirmeli ve bunu sözle özellikle belirtmelidir.
  • Çocuklar ilgilenildiklerini bilmek isterler. Yaptıkları yanlışlardan sonra değil herhangi bir konuda kendisine zaman ayrılmasını ve mümkünse aynı göz seviyesinde konuşulmasını isterler.
  • Çocukların okulda veya sosyal hayat içerisinde yaşayabilecekleri başarısızlıklar ciddi ve sert eleştiri ile değil yapıcı ve onarıcı sözlerle herhangi bir küçümseyici tavır olmadan konuşulmalıdır.
  • Özgüven gelişiminde güven duyma hissi önemli bir yer tutar. En ufak konularda bile sorduğu sorulara doğru ve eksiksiz cevaplar verilmeli, verilen sözler yerine getirilmelidir.