Sosyal Medya Disiplin Cezasına Neden Olabilir

Sosyal Medya Disiplin Cezasına Neden Olabilir

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; üçüncü kişilere, arkadaşlarına veya okul çalışanlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, iftira, başkalarını bu davranışlar için zorlamak, teşvik etmek ve gerçekleştirilen bu hal ve hareketleri sosyal medya yoluyla paylaşmak okuldan atılma gerekçesi sayılacak.

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları böylece yönetmeliğe isimleri anılmadan girmiş oldu. Öğrenciler bundan böyle sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmak zorunda olacaklar. Ayrıca öğretmenin bilgisi ve izni dışında bilişim araçları ile meşgul olan ve böylece dersin akışını bozan öğrenciler için disiplin cezası yolu açık olacak. Bu davranışları gösteren öğrenciler için 1 – 5 gün arasında okuldan uzaklaştırma cezası verilebilecek.

Devamsızlık nedeni ile sınıfta kalma süresi ise 45 günden 30 güne indirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler sınav sonuçları ne olursa olsun başarısız sayılacaklar. Bir öğrenci raporlu olarak 60 gün devamsızlık yapabilecek.

Ayrıca sınıf tekrarları ile ilgili de düzenlemeye gidilen yönetmelikte; “bir üst sınıfa geçmek için alt sınıftan en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçilebilecek” kriteri getirildi. Alt sınıflardan kalınan derslerle birlikte toplamda 6 dersten fazla başarısız dersi olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaklar.