TEOG Nedir?

TEOG Nedir?

TEOG Nedir?

Çoğu velinin hala bilmediğini varsayarak ilk önce tanımıyla başlayalım TEOG’u incelemeye.

 • TEOG; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere giriş için uygulanan “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” sisteminin baş harflerinin kısaltmasıdır.
 • TEOG ortak sınavları 8. Sınıf öğrencileri için I. Ve II. dönemde 6 şar tane olmak üzere toplam 12 ortak sınavdan oluşur.
 • Dönem içerisinde 3 sınavı olan derslerin 2. sınavları, 2 sınavı olan derslerin ise 1. sınavları TEOG ortak sınavları kapsamında yapılır.
 • TEOG kapsamında sınavı yapılan dersler; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleridir.
 • Bu sınavlardan her biri 20 test sorusundan oluşmaktadır ve yanlış cevaplar doğruları etkilememektedir.
 • TEOG ortak sınavları hafta içi, günde 3 sınav olmak üzere iki günde yapılmaktadır. İlk gün; Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi, 2. gün; fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve yabancı dil sınavları yapılmaktadır.
 • Öğrenciler TEOG sınavlarına kendi okullarında girmektedir.
 • Geçerli bir mazareti olupta sınava giremeyen öğrenciler için MEB tarafından belirlenen okullarda mazaret sınavları yapılmaktadır.
 • TEOG ortak sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir, her soru 5 puandır. 

 

Gelelim TEOG puanlarının nasıl hesaplandığına; öğrencinin girdiği sınavlardan yapmış olduğu doğru sayıları toplam geçerli soru sayısına bölünerek ve 100 ile çarpılırak her sınavın puanı ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak toplanır ve AOSP puanı hesaplanır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP); her dönem yapılan ortak sınavlarda; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 4, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için 2 katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir ders için AOSP hesaplanacaktır. Bu puanlar toplanarak her öğrenci için 700 tam puan üzerinden AOSP hesaplanacaktır.

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8. sınıf AOSP si toplanır, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, sınavlarda iptal edilen soru veya sorular olması durumunda ilgili soru tüm öğrenciler için doğru cevaplanmış sayılır.

Milli Eğitim Bakanlığı`nın belirlediği sınav takvimine göre, 1. dönem TEOG ortak sınavları 23 ve 24 Kasım 2016 da yapıldı. 2. dönem TEOG ortak sınavları ise 26 ve 27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem TEOG mazeret sınavları 17 ve 18 Aralık 2016 tarihlerinde yapılırken, 2. dönem TEOG mazeret sınavları ise 20 ve 21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEOG Puanı ile Hangi Okullar Tercih Edilebilir? 

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için;

 • Fen Liselerine,
 • Sosyal Bilimler Liselerine,
 • Anadolu Liselerine,
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,
 • Çok Programlı Anadolu Liselerine,
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,
 • Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,
 • Açık Öğretim Kurumlarına,
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara başvurabilirler.

 

Yerleştirme İşlemleri 

8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılır.

Yerleştirmeler, tek tip ve bir defa tercih alınarak yapılacaktır. Yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Öğrencilere 25 okul tercih hakkı verilir. Tercih başvurusunda bulunmayan öğrencinin kaydı otomatik olarak açık öğretim kurumlarına yapılır. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yapmış olanlar tercih hakkını kullanmış sayılır. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir.

Önemli İletişim Bilgileri

Tercih ve Yerleştirme İşlemleri: MEB İletişim Merkezi “Alo 147”

http://www.meb.gov.tr

http://oges.meb.gov.tr

e-Posta: tercih@meb.gov.tr

Adres: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06500 Teknikokullar Yenimahalle/Ankara