Tiyatronun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Tiyatronun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Tiyatrolar geçmişten bu yana çocukların eğitiminde ve kişisel gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Bir kaç saat içerisinde çocuklara yep yeni bir dünyanın kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirmelerinii sağlayan tiyatrolar,anne-babaların da etkinlik listelerinin başında yer alıyor. Çocuk gelişiminde faydası sayılmayacak kadar çok olan tiyatroların toplumun geneline sunduğu katkıları sizler için bir kaç madde ile özetlemeye çalıştık.

Çocuklara Özgüven Duygusu Kazandırır


Çocuklar için tiyatro: çevresi ile iletişim kurma konusunda zorluklar yaşayan çocuklar başta olmak üzere genel olarak tüm çocuklara özgüven duygusu kazandırır. Bir çocuk tiyatrosunda çocuklar birlikte gülüp eğlenirler ve birlikte öğrenirler. Çocukların sahnede oynanan oyunu seyretme deneyimleri arttıkça bu durum çocukların sosyal davranışlarınada yansır. Arkadaşları ile daha iyi geçinme, çevreyle güçlü bir bağ kurabilme, özgüven, uyum sağlayabilme ve cesaret gibi konularda gelişmelerini sağlayacaktır.

Çocukların Gözlem Yolu ile Öğrenebilmelerini Sağlar


Çocuklar tiyatroda sergilenen oyunları gözlem yoluyla öğrenmektedir. Titatro özellikle öğrenme zorluğu yaşayan çocuklar için çok faydalıdır.Oyun sırasında kendini oyunun akışına bırakan ve oyunun bir parçası olan çocuk sahnedeki oyuncuları kendisine model alır ve onlarla empati kurar. Oyun çocuklara gözlem yolu ile vermek istediği mesajı aktarır. Gözlem yolu ile çocuklarda algılama, dikkat, konuşma, dinleme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlar.

Korkuları ile Başa Çıkabilmeyi Sağlar


Yapılan bir çok araştırmada tiyatronun modelleme yoluyla öğretme etkisinin çok önemli faydaları tespit edilmiştir. Bunlardan en önemlilerinden birisi, çocukların fobilerindeki azalmadır. Çocuklar tiyatrolarda zaman zaman korktukları bazı nesnelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Oyun içerisinde, doktor, köpek, kedi, fare, karanlık gibi korkulan bu nesneler ile kurulan ilişkiler onların bu fobilerinin azalmasına katkı sağlamaktadır. Kendi dünyalarında fobi nedeni sayılabilecek bazı nesneler, tiyatro ile çok farklı bir anlam kazanabilir. Bu da çocuğun o nesneye bakış açısını değiştirebilir.

Eleştirel Düşüncenin Temellerini Atar


Çocuklarda eleştirel düşünme becerisi kazanılmasında tiyatronun payı çok büyüktür. Çünkü çocuklar okullarda daha yarışçı, sınav veya puan odaklı bir eğitim alırlar. Buna kimi kolejler ve özel okullar hariç. Böyle bir sistemde bilgiyi direkt olarak alırlar ancak edindikleri bilgiyi işleyip eleştirel bir süzgeçten geçirebilecek zamanı çoğu zaman bulamazlar. Tiyatro deneyimi yaşayan çocuk neden-sonuç ve eleştirel düşünme ilişkisi kurma gibi hayatın her alanında faydalanabileceği bir çok beceri geliştirir.

Topluma Sağlıklı ve Faydalı Bireyler Kazandırır


Tiyatroda seyredilen her oyun çocukların hayata dair farklı konularda yeni şeyler öğrenme ve kişisel gelişimlerine doğrudan etki eder. Çocuklara yaşadığı toplumun üyesi olma bilincini aşılar. Olaylara farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir. Birlik ve beraberliği öğretir. Estetik algıların gelişmesine ve sanata olan ilginin artmasına yardımcı olur. Sahnedeki ışık, ses, görüntü onların farklı duygularına hitap eder.

Makalemizin başında söylediğimiz gibi tiyatronun çocuklar üzerinde bir çok pozitif etkisi vardır. Daha da öenmli olan tiyatro ile çocukların arasındaki bu pozitif ilişki zamanla topluma yansır ve yukarıda bahsettiğimiz tüm olumlu maddeleri davranış haline getiren bireylerin sayısı toplumda artış gösterir.