Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

International Baccalaureate (IB) programı, 1968’de İsviçre’nin Cenevre kentinde ticaret amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. Tüm dünyada en işlevsel ve yetkin eğitim programı olarak kabul görmüştür. IB programı, lise veya üniversiteyi yurt dışında okuyan öğrencilerin okudukları müfredatın evrensel bir çerçevede olmasını amaçlar.

IB programı 16-19 yaş aralığında ki öğrenciler için 2 yıllık üniversite öncesi eğitimi kapsayan bir programdır. Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde ve sonrasındaki yaşantılarında başarılı olmalarına destek olmayı amaçlar. Akademik açıdan zorlayıcı ve dengeli bu program başarıyla mezuniyet için final sınavlarını bünyesinde barındırmaktadır.

Bu programı seçen lise öğrencileri bitirme sınavlarında başarı göstererek uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Türkiye’de IB Programı MEB gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Liselerin 10. sınıfındaki öğrenciler bu diploma için Pre-IB denen hazırlık senesini okurlar. Bazı özel okullar bünyelerinde IB eğitimini barındırmaktadır.

IB Programının Amaçları ve Ders Programları:


> IB Programı hakkında önemli bilgileri ve içeriği kazandırmak

> Öğrencilere en uygun çalışma tekniklerini belirlemede ve boş zamanların verimli geçirilmesini sağlamada yardımcı olmak

> Bir konu hakkında öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek

> Etkili ve akıcı bir dil kullanarak öğrencilerin düzyazı, makale ve deneme türünde yazıları yazma yeteneklerini geliştirmek

> Öğrencilerin eleştirel ve bağımsız düşünce becerilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak

> Öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve çevreye karşı duydukları sorumluluk bilincinin geliştirilmesine yardımcı olmak

Ders Programı:


Diploma almaya aday olan öğrenciler, altı grubun her birinden bir ders seçmek zorundadırlar. Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Anadil dersleri Türkçe olarak, diğer dersler ise İngilizce olarak verilmektedir.

1. Grup: Dil A1 - Öğrencilerin en başarılı oldukları dilde edebiyat çalışmaları yapılır.

2. Grup: Dil A2 - İkinci bir dile oldukça yatkın öğrencilerle yapılan dil ve edebiyat dersi.

3. Grup: Bireyler ve Toplumlar - İşletme ve Yönetim, ITGS, Felsefe ve Psikoloji, Ekonomi.

4. Grup: Doğa Bilimleri -Fizik, Biyoloji, Kimya.

5. Grup: Matematik - Matematiksel Yöntemler (orta seviye), Matematik (İleri Seviye).

6. Grup: Seçmeliler - Öğrenciler 5 gruptan herhangi bir dersi veya okul müfredatına göre özel onay almış bir dersi seçebilirler.  

6 Grup Dışındaki Zorunluluklar


Öğrenci seçtiği 6 dersten birisine ait olmak üzere ilgi duyduğu bir konuyu seçerek bu konu üzerinde yoğunlaşarak, danışman öğretmen gözetiminde en az 4000 sözcükten oluşan bir bitirme tezi yazmalıdır.

Öğrenci, bilginin keşfedilmesi ve yaratılışını öğreneceği, iki yıllık eğitim sürecinde en az 100 saat uygulanacak olan Bilgi Kuramı dersini almalıdır.

Öğrenci iki yıllık süreçte 150 saatini ayıracağı CAS (yaratıcılık, etkinlik, hizmet) çalışmasında yer almak zorundadır.