Yeni Bir Kolej Trendi: Gruplandırma Stratejileri..

Yeni Bir Kolej Trendi: Gruplandırma Stratejileri..

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak başarılı bir eğitim öğretim yılı için özel okul öğrenci ve öğretmenlerine ufak sınıf içi tüyoları derledik. Başarılı bir eğitim yılı için sınıf içerisinde öğretmenlerin pratik bir şekilde gerçekleştirebileceği bu tavsiyeler ile öğrencilerin yaratıcılıkları da gelişecek ve sadece sınıf içerisinde değil dersler dışında da sistemli ve düzenli bir eğitim öğretim hayatına sahip olacaklardır.

Öğrencileri sınıf içerisinde gruplandırmak sınıf içerisinde bir sistem ve düzen getirmenin en kolay yollarından bir tanesidir. Ayrıca öğrenciler için gruplar halinde dersi takip etmek daha etkili sonuçlar vermektedir.

Öğrenciler için başarı ufak değişikliklerin sonucunda kapıda bekleyen fırsatlar gibidir. Kolejlerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinin öncülüğünde ve zümre öğretmenleri ile birlikte düzenlenecek olan programlar öğrencilerin başarı seviyelerini en üstlere taşıyacaktır. Sınıflara göre ayarlanabilecek model programlarla kapıda bekleyen fırsatlar sonuçlara çevrilecektir.

Gruplandırma tekniği öğrencileri salt küçük gruplara ayırarak eğitim öğretim olanaklarını sunmak demek değildir. Gruplandırma; bir strateji sonucu olan ve bir grup yönetimi ile karmaşaya dayanan problemlerin çözümleri için atılan ilk adımdır. Uluslararası eğitimcilerin uzlaşmaya vardığı bu konuda özel okul ve kolej yönetimlerinin belli başlı adımları attıkları ise ülkemiz adına sevindirici gelişmelerdir. Eğitim öğretim müfredatının sınıf içi stratejilere uygun olarak dağıtıldığı özel okullar öğrencilerin küçük gruplar halinde problemlerin üstesinden gelmelerinin yollarını onlar daha sosyal hayata adım atmadan öğretmektedirler.

Peki “öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmenin ve sınıf içerisindeki başarılarını arttırmanın pratik yolları nelerdir?” sorusunun cevabı ise aşağıda psikolojik teoriler eşliğinde derlenmiştir. Öğrencileri neden gruplar halinde sınıf içerisinde konumlandırmak gerektiğinin psikolojik nedenlerle cevaplandığı sorunun cevabı; sınıf içi dinamikleri harekete geçirmekte bulunmaktadır.

ZPD (Zone of Proximal Development) Alanları Oluşturmak
ZPD yani “Yakın Alan Gelişimi” psikoloji biliminin gelişim konusunda bizlere sunduğu bir teoridir. Teori belirli bir yaştaki öğrencilerin doğru rehberlik ile kendi seviyelerinden yüksek problemleri çözebilme becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı böylece kısa sürede büyük gelişimler kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler doğru gruplamalar ve doğru rehberlikle öğrencilerine gelişimlerinde yardımcı olabileceklerdir.

Bilişsel Uyumsuzluk Teorisinin Sınıf İçerisinde Kullanılması
Bilişsel Uyumsuzluk; insanların zihinlerinde var olan ile yaptıklarını birbirine uyumlu hale getirme çabaları şeklinde tanımlanır. Sınıf içerisinde ise öğrencilerin olumsuz şartlar altında birbirlerine pozitif destek olarak mücadele etmelerini ve başarıya birlikte gitmelerini anlatır. Gruplar halinde sorunları çözmeleri istenen öğrenciler, birlikte en doğru strateji ile problemlerin üstüne gitmekte ve grup reaksiyonu göstererek sorunların değil çözümlerin birer parçası olmaktadırlar.

Bu iki teori ışığında özel okul ve kolejlerin rehberlik servisleri öğrenciler için en doğru stratejileri belirleyeceklerdir. Unutmamak gerekir ki başarılı bir öğrencinin arkasında iyi bir kolej ve öğretmenlerin yanında, öğretmenler ile başarılı ilişkiler geliştiren veliler bulunmaktadır.

Kolejiniseç Kolej Tercih Platformu olarak 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılının bütün öğrenciler için başarılı geçmesini dileriz.