Yeni Müfredat Neler İçeriyor?

Yeni Müfredat Neler İçeriyor?
İki yıldır üzerinde çalışılan Yeni Müfredat'a geçildiği haberini veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz" açıklamasında bulundu.
 
Yeni Müfredatla Neler Değişti?
 
> Yeni müfredatla eğitime Eylül ayında başlanacak.
 
> Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.
 
> Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibariyle, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrenci değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecek.
 
> 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri yeni müfredatla eğitim görecekler.
 
> Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak ve ders içerikleri sadeleştirilecek.
 
> İlkokul 3. sınıftan itibaren okutulan fen bilimleri derslerindeki ünite konularının sıralaması değiştirildi. Öğrenciler, fen bilimleri derslerine ilk kez 3. sınıfta biyolojiyle başlayıp fizik, kimya ve astronomiyle devam ederken, yeni müfredat taslağında bu farklı hale getirildi. Yeni müfredatta, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilk olarak astronomiyle (evren ve dünya) başlaması, daha sonra biyoloji, fizik ve kimya gibi dersler alması planlandı.
 
> Öğrenciler, 6. sınıftan itibaren geliştirdikleri bilimsel ürünleri pazarlamak için stratejiler oluşturacak, tanıtım için gazete, internet veya televizyon reklamı tasarlayacak, böylece yenilikçilik ve girişimcilik eğitimine de başlangıç yapacaklar.
 
> Önemli değişikliklerden biri de tüm eğitim kademelerinde okutulan fen bilimleri dersine, 4. sınıftan itibaren "fen ve mühendislik uygulamaları" adı altında bilim uygulamalarını kapsayan yeni konunun eklenmesi oldu.
 
STEM (Science - Technology - Engineering - Mathmatics) 
 
İlk kez fen bilimleri dersine eklenen "fen ve mühendislik uygulamaları" ünite konusunun önemine işaret eden uzmanlar, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bu ünitenin konulması STEM yaklaşımının, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar müfredata girmesi anlamını taşıyor. Müfredata eklenen "fen ve mühendislik uygulamaları" ünitesinde ise mühendislik ve tasarım becerilerinin yanında girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu alan, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi sağlanarak, problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda strateji geliştirmelerini amaçlamaktadır." 
 
Son olarak da öğrenciler, geliştirdikleri ürünü tasarlayacak ve sunacak. Ürünün tanıtımı "bilim şenliği" ortamında yapılacak.
 
Velilerin ve Öğretmenlerin Fikirleri Alındı mı?
 
Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla ilgili süreçte, programlarla veya ders programları ile ilgili her türlü eleştiri 10 Şubat'a kadar öğretmenler ve velilerin görüşleri MEB web sayfası aracılığı ile alınacak.
 
Programlar Hazırlanırken Neler Dikkate Alındı?
 
Yeni Müfredat hazırlanırken 53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlandı. Bu derslerin 19 u ilköğretim için, 34 ü ortaöğretim için hazırlandı.
Taslak programlar hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatta başarıyı yakalamak için öğrenci merkezli bilgi ve beceriler öncelik edildi. 
Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı.
 
Bakan İsmet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:
 
> Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.
 
> Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır.
 
> Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.
 
> Taslak program görüşlere sunulmaya hazır hale geldi. Bu taslak program binin üzerinde kişi ile hazırlandı. Bunlar taslak, kamuoyunun paydaşların fikrini alacağız. Önümüzdeki eğitim hayatında öğrenciler yeni müfredatla başlayacak. Dünya ülkeleri eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapıldı. 10 Şubat 2017 tarihine kadar öğretmenler, velilerimiz, eğitim konusunda görüşü olan herkesin önerilerini bekliyoruz.
 
> Ülkemizin 2023 hedefleri, hükümet programları, dikkate alındı. Literatürler, dünya ölçeğinde eğitim programları dikkate alındı. Ve bunların ışığında taslak program hazırlandı.
 
> 15 başlıkta öğrenci yeterlilikleri hazırlanmıştır. Bunlar birbirini desteklemektedirler. Bu yolculukta halkımızın desteği çok önemli.
 
> Ders sayılarını henüz daha belirlemedik. Her öğretmen ve her alan des sayısının artırılmasını istiyor. Hangisinin artırılması faydalı olur. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz dersleri ayıklamak lazım. Ders sayısının azaltılması gündemde değil. İçeriğin hafifletilmesi daha doğru diye düşünüyorum.