YGS-LYS Sınav Sistemi Nasıl Olacak

YGS-LYS Sınav Sistemi Nasıl Olacak
Üniversiteye giriş sisteminde sadeleştirme modeliyle, marttaki YGS ve hazirandaki LYS'nin kaldırılarak, haziranda bir hafta sonu tek sınav yapılması planlanıyor.
 
YGS isim, uygulama tarihi, uygulama biçimi ve sonraki sınava baraj niteliği bakımından kalktı ama bazı fonksiyonları devam ediyor. 
 
Amacı ön lisans programlarına girerken kullanılacak puan türlerini belirlemek ve lisans sınavları için baraj niteliği taşımak olan YGS bazı niteliklerini koruyacak.
 
DERS AĞIRLIKLARI 
 
Getirilmesi planlanan yeni sistemde derslerin ağırlıkları konusunda radikal değişiklikler olması beklenmiyor. Eski sistemde puanların hesaplanmasında hangi dersler daha etkili ise yenisinde de bu etkinin görülmesi gerektiği düşünülüyor.
 
YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİ
 
Yabancı dil ve edebiyat programlarına girecek adayların yine bu sınavların yerine eşdeğer olarak konulacak sınavlara girmesi öngörülüyor. 
 
Yapılan bilgilendirmede 'dil puanı'ndan söz edildiği düşünüldüğünde, yabancı dil sınavının yine var olduğu düşünülebilir.
 
SORU DAĞILIMLARI
 
Türkçe ve matematik dersleri önceki sistemde de sınavın merkezinde bulunuyordu. Gelecek yeni sistemde de sınavın merkezi bu iki ders olacak.
 
Yeni sistemde Milli Eğitim’in haftalık ders saatleri çizelgesi ile dengelenmiş bir soru dağılımı olması bekleniyor.
 
SAYISALCILAR TÜRKÇEYE DE ÇALIŞMALI
 
Önceki sistemde de Türkçe hemen her puana az da olsa katkısı bulunan önemli bir dersti. Türkçe dersi, yeni sistemde de bu önemini koruyacak. 
 
Tıp veya mühendislik programlarını hedefleyen bir öğrenci için sayısal derslerin çok daha etkili olmasını bekleniyor.
 
YGS İLE YERLEŞME
 
Puan türlerinin dil puanıyla 4’e indirilmesi sistemin en çok tartışılma noktalarından biri. 
 
Mühendisliğe girişte kullanılacak puan türü ile inşaat teknikerliğine ya da anesteziye girişte kullanılacak puan türlerinin aynı olması temel sıkıntılardan biri. Bu konuda daha anlaşılır bir bilgilendirilme yapılaması gerekiyor.
 
BEKLENEN SORU TARZLARI
 
Yeni sistemde ilk gün YGS’nin, ikinci gün ise LYS’nin fonksiyonlarını gerçekleştirecek bir sınav yapılması bekleniyor. 
 
Yeni sınavlarda soru tipinde bir değişiklik beklenmiyor ancak soru sayısı bakımından bir revizyona gidileceği kesin gibi.
 
OBP ETKİSİ
 
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nin yerleştirmelere etki etmesi yasal bir zorunluluk. 
 
OBP'nin etki oranı ve yöntemi konusunda bir netlik yok.