Zamanımızı Verimli Kullanalım

Zamanımızı Verimli Kullanalım

Zaman, eşsiz bir kaynaktır ve yeryüzündeki bütün girişimlerde rolü olan etkenlerdendir. Biriktirilemez, bekletilemez ve geçen zamanın yerini hiçbir şey dolduramaz. Herkes, her gün eşit zamana sahiptir. Bazılarımız sahip olduğumuz zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanırken bazılarımız zamansızlıktan ve yoğunluktan şikâyet ederiz. Bu gibi örnekler zamanı verimli kullanıp kullanmadığımızla doğrudan ilgilidir.

Sınavlara hazırlanan her öğrenci için, zamanı verimli kullanmak oldukça önemlidir. Hem eğitim hayatında hem de sosyal hayatta başarılı olabilmenin yollarından biri, zamanı verimli kullanma konusunda alışkanlık kazanılmasıdır. Zamanı verimli kullanmak demek; amaçların, sorumlulukların ve sosyal yaşamın bir arada yürütülebilecek şekilde planlanmasıdır. Peki, zamanımızı verimli kullanmada karşılaşacağımız engeller nelerdir inceleyelim.

Kararsızlık: Zamanı verimli kullanmak kararlılık gerektirir. Çalışma sürecinde bazı engeller ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan engellere rağmen, zamanı verimli kullanmaya çalışmaktır.

Mükemmeliyetçilik: “Mükemmel” bir zaman planlayıcısı olmaya çalışmak, bir süre sonra hayal kırıklığı yaşamaya ve vazgeçmeye neden olur. Hedeflerinizi belirlerken esnek olmaya ve olası aksilikleri göz önünde bulundurmaya gayret edin.

Teklifleri geri çevirememe: Zamanı verimli kullanmak için bazen tekliflere “hayır” demek gerekmektedir. Yapılan birçok plan bazen karşıdakine “hayır” denilemediği için aksamaktadır.

Özgüvensizlik ve kaygı: Bazen bireyler kendi performanslarından şüphe edebilirler. Bu durum, çok yoğun duygularla yaşanıyorsa, zamanı planlama da büyük bir engel durumuna gelmiştir.

Erteleme: Erteleme davranışı zamanı planlama ve başarı karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ertelenen her iş bir sonrakini engeller.

Kesin bir amacın olmaması: Verimli zaman kullanımında belirgin bir amaç olmalıdır. Amaç belirlerken neler yapılacağına karar vermek ve bu yapılacakların önem derecesini belirlemek gereklidir.

Takvim belirlememek: Amaçlar doğrultusunda, yapılacak işlerin bitiş tarihlerini bir takvim üzerinde belirlemek gerekmektedir. Böylece amaçlara ulaşılmasında kolaylık sağlanacaktır.

Belirli sürelerle, yapılan planların, ne kadarının işlediği, planın aksamasına nelerin neden olduğunu değerlendirmek, kendinize daha uygun zaman planlaması yapmanızda yardımcı olacaktır. Zamanın verimli kullanılmaması, başarısızlık duygusuna bağlı yoğun strese, bitkinlik ve öfkeye neden olabilmektedir. Daha kaliteli bir yaşam için, bize verilen zamanı iyi değerlendirmek oldukça önemlidir.